RSF – GF Referat 17/3/2024.

  RSF – GF Referat 17/3/2024. Antal fremmødte medlemmer: 35. 1) Bestyrelsen havde foreslået Niels Gadegaard, som dirigent. Der var ikke andre forslag, så dette kunne forsamlingen tilslutte sig. Herefter kunne dirigenten konstatere, at varslingen af GF var sket rettidigt jvf. vedtægterne. Herefter gav han ordet til Formanden 2) Formandens beretning for 2023, denne forefindes andetsteds på vores hjemmeside: www.ribefisker.dk Dog finder jeg det naturligt lige at fremhæve et par “overskrifter”: – DTU Aqua har for 2024 nedsat kvoten for Ribe Å – Systemet med: 15 store og 15 små. Fordelingen er endnu ikke på plads, da der i SU…

Fortsæt læsning

Aabenraa Ørreddage 2024

“Skal du have støvet grejet af, og testet om du er helt klar til sæsonstart? Eller skal du måske bare have stillet den værste fiskefeber? Så har vores foreningsvenner på østkysten en glimrende mulighed. Sportsfiskerforeningen Aabenraa holder Aabenraa Ørreddage 2024. Det sker Skærtorsdag og Langfredag. Foreningen har valgt at stable den førhen værende store succes med kystkonkurrence på benene igen.  De har skaffet lækre præmier, måske også til dig som ikke er så heldig at fange en præmie vindende Havørred.  Sportsfiskerforeningen Aabenraa ser frem til to hyggelige dage med fiskeri, socialt samvær, grillpølser og hygge i deres klubhus.”  Vh Kenn…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforening optager nye A-medlemmer til sæsonen 2024

Der er plads til dig, Ribe sportsfiskerforening optager nye A-medlemmer til sæsonen 2024. Så hvis du ønsker at blive medlem af Ribe Sportsfiskerforening inden sæsonstart den 16. april. Så er det nu – du skal melde dig, henvendelse rettes til, Emil Trans Appel, mail: appel.emil@gmail.com Det er først til mølle princippet. Men skulle pladserne være optaget, så kan du altid optages som B-medlem, eller blot blive skrevet på ventelisten. Som medlem af Ribe Sportsfisker foreningen, får du adgang til vores fiskevand der ligger i de smukkeste omgivelser, ved Gelså, Fladså og Ribe Å. Som medlem har du også mulighed for…

Fortsæt læsning

Bjarne Gert Rasmusen udnævnt til æresmedlem.

Ved Ribe sportsfiskerforenings generalforsamlingen d.17/03-2024 i Ribe fritidscenter, blev Bjarne Gert Rasmussen Indstillet og udnævnt til æresmeld af Ribe sportsfiskerforening. Indstillingen blev begrundet med Bjarnes person, hans store engagement i og for foreningen, gennem flere årtier. Et engagement som startede i 1988, hvor laksefoden så dagens lys. Bjarne var kassere og en ordentlige en af slagsen, intet blev overladt til tilfældighederne omend ikke panten på 2 ølflasker, kassen skulle jo stemme. Netop et ord som ordentlig kendetegner det store stykke arbejde Bjarne yder og har ydet gennem årene. Forening har meget at takke Bjarne for, som medlem af bestyrelsen og…

Fortsæt læsning

Laksekvoten 2024 bliver beskåret i forhold til sæsonen 2023.

Ud fra en samlet biologisk vurdering, fastsættes kvoten for 2024 på et lavere niveau end i 2023 til alt 170 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer en fortsat positiv udvikling i antallet af optrækkende laks og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus. BIOLOGISK VURDERING AF FORHOLD, DER PÅVIRKER LAKSEKVOTEN I RIBE Å VANDSYSTEM I 2024 Fangsterne i 2023 var de laveste siden 2014. Andelen af grilse i fangsterne i 2023 var middel. DTU Aqua har i 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks estimeret til 3.564 (1.230-5.899) laks. Den naturlige reproduktion har været…

Fortsæt læsning

Nye bekendtgørelser for de lakseførende vandløb i Syd- og Vestjylland

Med tilladelse fra Henning Pedersen, DSF gengives artikel. 7. mar.. 2024 • Læsetid 5 min Reglerne for fiskeriet efter laks i de lakseførende vandløb i Syd- og Vestjylland fastlægges i separate bekendtgørelser, men der er dog tale om enslydende regler, hvad angår laksefiskeriet. Efter en høringsfase, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar, er der lavet nogle få ændringer i forhold til de tidligere bekendtgørelser. Det er vigtigt at understrege, at de enkelte foreninger og sammenslutninger ved vandsystemerne kan vælge at skærpe reglerne på det fiskevand, de administrerer. Du skal derfor altid undersøge de lokale regler inde på deres hjemmesider. Regel…

Fortsæt læsning