Pokal fisk fra 2016 og frem

År 2016

Årets største laks junior 2016
Simon Voss laks 96 cm 9,2 kg

Årets største laks senior 2016
Arne Mikkelsen Laks 97,5 cm 10,1 kg

Årets største havørred 2016
Flemming Holm havørred 86 cm 8,5 kg

År 2017

Årets største laks junior 2017
Simon Øland Laks på 104 cm 8.9 kg

Årets største havørred 2017
Carsten Andersen, Havørred 84 cm 9.5 kg Ribe å

Årets største laks senior 2017
Morten Hom Laks 110 cm 12.3 kg Gels å

År 2018

Årets største laks 2018 Preben Nielsen. Laks på 105 cm 12.5 kg

Årets største fisk fanget af junior i 2018 Ignis Furmonavicus Havørred 58 cm 2.27 kg

Årets største Havørred 2018 Martin Schack havørred 88 cm 7.3 kg

Årets største Havørred 2018 Martin Schack havørred 88 cm 7.3 kg

År 2019

Årets største LAKS 2019 Rasmus Mølleskov Laks 113 cm 14,9 kg

Årets største HAVØRRED 2019 Ole Laursen Havørred 85 cm 7,5 kg

År 2020

Årets største laks er fanget af Dennis Hynkemejer, 104 cm 11,5 kg fanget i Gels å 27. maj

Årets største Havørred er fanget af Dennis Flynder Rasmussen, 85 cm 7,2 kg fanget i Ribe å den 4. oktober

År 2021

Årets største Havørred fanget af Werner Jensen’s 86 cm 7,6 kg

Årets største laks fanget af Lone Bruun Hansen på 101 cm 10,5 kg

År 2022

Junior medlem Hugo Dahlgren laks 97 cm 9,4 kg

Jan Nielsen havørred 94 cm 11,05 kg

Mogens Olesen Laks 103 cm 11,7 kg

År 2023

Comments are closed.