Årets elfiskeri efter laks i Ribe Å systemet

Kære alle. Så er vi i mål med årets elfiskeri i Ribe å systemet. De to elfiske dage har budt på både gode og dårlige oplevelser. Fredag elfiskede vi med DCVs udstyr i Gelså fra hovedvej 24 ned til Varming bro. Der var godt med laks på strækningen og vi afleverede 23 hunner og 46 hanner til DCV. På strækningen så vi mange ungfisk af både stallinger og ørreder samt store havørreder, det lover godt for de kommende år. Mest overraskende var det, at vi talte mellem 200 og 300 snæbler på strækningen. Den tidligere rekord er fra december 2020…

Fortsæt læsning

Hjortvad Å – NYT gydegrus stryg ved sandfanget i Ribe

(Tekst og foto fra Ribe å Grus gruppe, Niels Lodberg) Jubiiii – det seneste skud på stammen af vandplejeprojekter er nu færdigt. Det største projekt jeg til dato har været involveret i. Resultatet af et godt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lystfiskerne. Vi har biddraget med projektoplæg og i alt 55.000 kr til gydegrus og skjulesten. Esbjerg Kommune dækker de øvrige omkostninger (som er en hel del mere end vores andel). Tak for samarbejdet og tak til bidragsyderne (DTU Aqua, Ribe Vesterå konkurrencen, Gelsåsammenslutningen og Sønderjysk Sportsfiskerforening) Der er udlagt gydegrus og skjulesten på en strækning af ca. 75 meter…

Fortsæt læsning

Hjælp til vores ældre yngel søges.

DTU Aqua har også fokus på de manglende ældre yngel/smolt fra vores vandløb. Her sammenligner de en række jyske vandløb. Vi er OK til at lave yngel, men overlevelsen til 2 års og udtrækkende smolt er for lille. Det er der vandplejearbejdet skal fokuseres fremadrettet. Hvad kan vi så gøre: – Bedre skjulesteder (skjulesten, træer langs bækken, udlægge ved, sikre gode vandplanter,…) – Mindske prædation (skarv, fiskehejre, odder, …) https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=ee0b047f-e79b-4882-a44a-27e52aee41b7&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

Fortsæt læsning

Formand Ole Veltz, har orienteret bestyrelsen om, at han fratræder posten.

OV angiver flg. begrundelse: “Ribe Sportsfiskerforening fortjener en formand, der brænder for foreningen og som er optimistisk i forhold til at løse de problemer, foreningen står overfor, i forbindelse med mangelfuld passage i Ribe By. Jeg kan ikke stå inde for, den måde RSF hidtil har forsøgt at løse problemet i Ribe by på. Jeg er bekymret for foreningens fremtid og ønsker på ingen måde at skade foreningen, hvorfor jeg anser min beslutning som nødvendig”. – Bestyrelsen beklager Ole’s afgang og vil snarest muligt konstituere sig, hvorefter I vil høre nærmere.  

Fortsæt læsning

Søndag d. 13/11 afholdtes lodsejerfest 2022, i Ribe Fritidscenter.

Foreningen var vært ved en dejlig 2-retters middag (m vine til) og m kaffe/the og æblekage. Desuden sange fra Højskolesangbogen, anekdoter fra foreningens start i 1941 og en gennemgang af arbejdet udført i arbejdsgruppen omkring “Klimasikring i Ribe by”. Det var desværre ikke så mange, som forventet, der havde fundet vej til festen, men de der havde, havde en god og fornøjelig dag. Snakken gik livligt rundt bordet og mange fælles; oplevelser, historier og bekendte, blev berørt”. Tak til de deltagende RSF-folk for at medvirke til, at gøre denne dag god for vores lodsejere! Også en tak til personalet fra…

Fortsæt læsning

Fangstatistik over havørred 2022 for RSF

Hvorfor en sæson med færre fisk på vores vand? Ja det skyldes sandsynligvis den meget ringe nedbør vi har haft henover foråret og sommeren. Vi kunne se indberetningen af havørred fangster steg, et par dage sidst i juni og først i juli, hvor der kom en del nedbør. Der blev der fanget fisk på foreningens A og B fiskevand, så det kom de medlemmer til gode, der trodsede vejret og var ude i regnen. Det kunne ligeledes tydeligt ses på trampestierne at medlemmerne svigtede langs vandløbet.  Der var så enkelte medlemmer der valgte at løse dette ved at rydde lidt…

Fortsæt læsning

Havørreder i Gels å

Der er sandsynligvis flere havørreder i vores vandløb end vi tror. Der blev afholdt El-fiskekursus i Gram i weekenden. Om søndagen var kursisterne oppe og el-fiske i Kastrup enge. Der så de en del Stallinger, hvilket var glædeligt. Der var rimeligt med havørreder, på det stykke de elfiskede. Flere af dem var omkring de 60, 65-70 cm, men ingen laks. Måske laksen først kommer længere op i systemet, når vi får noget mere nedbør. Det er jo glædeligt at se foto af disse pragtfulde og sunde fisk. Så mon ikke der er flere fisk oppe i systemet end vi går…

Fortsæt læsning

Sæsonafslutning ved K2

Foreningen havde inviteret medlemmerne til at komme forbi K2, lørdag den 29. oktober, hvor grillen var tændt op. Det var som sædvanen tro, for at få en hyggelig afslutning for fiskesæsonen 2022. Der blev udvekslet historie om de foregående dages fiskeri, hvor der var set springende fisk flere steder. Enkelte medlemmer havde også haft et par laks på, men igen laksen vandt fighten lige på før net rammen. Men de havde trods alt givet den enkelte en spændende fight.  De seneste par dages nedbør, må åbenbart have medført at vi har flere fisk op i vores fiskevand. Håbet om at…

Fortsæt læsning