Aktiviteter

AKTIVITETER 2022

Sæson afslutning lørdag den 29. oktober i K2

Inden længe er fiskesæsonen slut – i den anledning invitere RSF, medlemmerne til at komme forbi K2 lørdag den 29. oktober, hvor vi sammen, på en hyggelig måde kan afslutte sæsonen.

RSF tænder grillen, så den er klar fra 12.00 til 13.00

NB: Du skal selv medbringe det du vil grille (f.eks. pølser og brød, hvis du ønsker dette.)

RSF sælger øl, vand så længe lager haves.

Knæk og Bræk

ARBEJDSDAG VED K2

Kære Fiske- & forenings kammerater!

Så er tiden snart kommet til, at vi skal have lavet lidt arbejde på vores klubhus – K2 – jvf. vores kontraktlige forpligtigelser.
Vi skal bl.a. have kalket, malet sokkel og vinduer.

Hvis du har mulighed og interesse herfor, er du meget velkommen til at tilmelde dig (navn og tlf. nummer) på min mail adresse (ecs@tdcspace.dk) og senest d. 6/9.

Vi starter torsdag d. 8/9 kl. 13:00 og slutter igen ca. kl 16:00 (øl & vand og afslutter m kaffe/kage)
Fredag d. 9/9 fra kl. 09:00 – ca.14:30 (frokost sandwich el lign,, øl & vand,  kaffe/kage)

På foreningens vegne

Erik Schultz

Den 16. april starter fiskeriet

I den anledning er Ribe Sportsfiskerforening, vært ved kaffe og rundstykker kl. 09.00-11.00 ved klubhuset “K2” Kaltoftvej 2, 6510 Gram
Vi håber at se mange af vores medlemmer denne formiddag.
Knæk og bræk
Bestyrelsen

Når du fanger en fisk, vil vi gerne at du sender et billede af din fangst til ribesportsfiskerforening@gmail.com
NB: RSF offentliggør kun foto af fisk der hjemtages
HUSK at holde dig orienteret om status af fangster af laks på Samarbejdsudvalget hjemmeside http://www.ribeaasystemet.dk under ”Rapport Laks” inden fisketuren starter, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Ligeledes vil RSF på hjemmesiden http://www.ribefisker.dk/ annoncere når der er STOP for fangst af LAKS på RSF fiskevand. Alle fangster skal indberettes til Samarbejdsudvalget

HUSK:
Længdegrænsen mellem grilse og storlaks er d.d. 73 cm
Al færdsel foregår langs med åen og IKKE tværs over markerne.

NB: Årupvej der krydser FLADS Å, mellem Harreby og Gelsbro er spærret for gennemkørsel frem til den 29. april pga. bro arbejde

 

 

AKTIVITETER 2021

Inden længe er fiskesæsonen slut – i den anledning invitere RSF, medlemmerne til at komme forbi K2 lørdag den 30. oktober, hvor vi sammen, på en hyggelig måde kan afslutte sæsonen.

RSF tænder grillen op fra 12.00 til 13.00

NB: Du skal selv have evt. pølse samt brød med, hvis du ønsker dette.

RSF sælger øl, vand så længe lager haves.

Knæk og Bræk

————————————————————————————————–

NB: Ribe afholder vinfestival. Det kan måske skabe lidt problemer vedrørende parkering, så kom i god tid!

Henset til at de nuværende regler vedrørende Covid-19, om forsamlinger indendørs, har bestyrelsen været nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening lørdag den 13. marts 2021.
Vi beklager aflysningen, men henset til foreningens vedtægter var vi nødsaget til at indkalde til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når det igen er forsvarligt at samles i større forsamlinger, og du vil til den tid modtage mail samt kunne følge opslag på RSF hjemmeside.
Husk at der skal foretages bestandsanalyse i Ribe å Systemet 2021, vi håber derfor at der er medlemmer fra RSF der melder sig, som hjælper i forbindelse med dette. Læs mere via dette link: ”Bestandsanalyse for Ribe å system i 2021”.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ribe Sportsfiskerforening.

————

Bestandsanalyse for Ribe Å System i 2021

Hej Alle
Til orientering der skal laves bestandsanalyse for Ribe Å System i 2021.
Vedhæftet PDF fil med de stationer som skal el-fiske denne gang. (klik og se skema)
Bestyrelsen mangler hjælp til bestands analyse i Ribe å system.
Arbejdet består i at hjælpe Hans Jørn fra DTU med at el-fiske de strækninger som er nævnt i vedhæftet skema.
I kan selv se hvilke dage det drejer sig om og hvilke vandløb.
Vi skal helst stille med 2 mand, hverdag fra uge 30 og til udgangen af uge 36 i alt skal 26 dage besættes 2 mand pr. dag. .
Du/i skal hjælpe med at stille el-fiskeudstyret op så det er klar til brug.
Du/i skal hjælpe med at nette fiskene, samle dem i et kar, når strækningen på ca. 50 meter er gennem fisket 2 gange, skal alle fiskene tælles og længde måles.
Til melding til Preben Nielsen på mail: preben.n@stofanet.dk
eller pr. telefon +45 30851101
Med venlig hilsen

Preben Nielsen
Formand
Samarbejdsudvalg for Ribe Å System
Tlf. 30851101

www.ribeaasystemet.dk

Her ses kort over alle udsætningsstationer i Ribe å systemet

 – – – – – – – – – – – – – –

Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening

Generalforsamlingen i RSF den 13. marts 2021, vil på baggrund af Corona-situationen højst sandsynligt blive udsat på ubestemt tid.

Når det bliver aktuelt, vil dagsorden blive udsendt mindst 14 dage før.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 1. februar 2021.

AKTIVITETER 2020

RSF AFLYSER følgende aktiviteter.

SÆSON AFSLUTNING 31.10 samt INFO MØDE 12.11

Ribe Sportsfiskerforening har på baggrund af den nuværende situation og for at undgå yderligere spredningen af Coronavirus, valgt at aflyse de nævnte aktiviteter.
Ligeledes opfordrer vi medlemmerne til at undgå at stimle sammen ved parkeringspladser fortsat Knæk & Bræk resten af sæsonen.

HUSK at HOLDE AFSTAND

Der vil i løbet af november måned blive sendt info brev til medlemmerne. Ligeledes informere vi på RSF hjemmeside samt Facebook, når det skønnes forsvarligt at samles igen.

Knæk og bræk
Bestyrelsen for Ribe Sportsfiskerforening.

RSF AFLYSER følgende aktiviteter:

SÆSON START med rundstykker/kaffe ved K2 – Pighvartur -SENIOR FISKERI.

Ribe Sportsfiskerforening har på baggrund af den nuværende situation og for at undgå yderligere spredningen af Coronavirus, valgt at aflyse ovennævnte aktiviteter.
Ligeledes opfordrer vi kraftigt medlemmerne til at overholde de love, påbud og anbefalinger myndighederne udstikker med baggrund i coronakrisen.
Foreningen har masser af herligt fiskevand, spred jer og undgå at stimle sammen ved parkeringspladser, når sæsonen starter den 16. april og den nærmeste fremtid.
HOLD AFSTAND
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
RSF

 

RSF AFLYSER følgende aktiviteter:

SÆSON START med rundstykker/kaffe ved K2 – Pighvartur -SENIOR FISKERI.

Ribe Sportsfiskerforening har på baggrund af den nuværende situation og for at undgå yderligere spredningen af Coronavirus, valgt at aflyse ovennævnte aktiviteter.
Ligeledes opfordrer vi kraftigt medlemmerne til at overholde de love, påbud og anbefalinger myndighederne udstikker med baggrund i coronakrisen.
Foreningen har masser af herligt fiskevand, spred jer og undgå at stimle sammen ved parkeringspladser, når sæsonen starter den 16. april og den nærmeste fremtid.
HOLD AFSTAND
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
RSF


 

NB: Den planlagte Generalforsamlingen 2020 er AFLYST –

KLIK og læs mere via dette link

Husk iht. Vedtægter paragraf 7.4 Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar samme år.

Opslag vedrørende “Dagsorden”  NB: Se dagsorden her.

Vær opmærksom på, der gymnastikopvisning samme dag. Det kan være svært at finde en parkeringsplads.

Velmødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen

Ribe Sportsfiskerforening

 

 


 

AKTIVITETER 2019

Sæson afslutning den 31 . oktober 2019

Inden længe er fiskesæsonen slut – i den anledning opfordre RSF, medlemmerne til at komme forbi K2 torsdag den 31. oktober, hvor vi sammen slutter sæsonen af på en hyggelig måde, med nogle gode fiskehistorier.

RSF tænder grillen op, sælger øl, vand, pølser og brød, i K2 fra 12.00 til 13.00 – så længe lager haves.

Knæk og Bræk

Ribe Sportsfiskerforening inviterer til ”guide dag” for kommende medlemmer

Ribe Sportsfiskerforening inviterer ”kommende” medlemmer til ”guide dag” langs noget af foreningens flotteste å strækninger, lørdag d. 5/10-2019 fra kl. 10 – 16.
Her får evt. kommende medlemmer mulighed for at fiske i en af Danmarks bedste havørred åer, de vil få tips og tricks fra guiderne og ikke mindst høre om alle de mange muligheder der er, ved at være medlem af Ribe Sportsfiskerforening.
Vi mødes ved RSF klubhus K2 (Kaltoftvej 2 ) kl. 10. Vi tænder grillen ved frokosttid, hvor Ribe Sportsfiskerforening vil være vært med grillpølser og tilbehør.
”Guide dag” er for alle, som IKKE er medlem i Ribe Sportsfiskerforening, men som måske vil være det i den kommende sæson 2020. Eneste krav er at de skal have gyldigt “fisketegn”, såfremt vedkommende er mellem 18 og 65 år. Hvis dette ikke haves er foreningen gerne behjælpelig med at købe dette.

Tilmelding til:
Stig Linnet Guldborg: stiglinnet@gmail.com mobil: 61 98 99 51
Ole Vilhelm Veltz: ole@weltz-keramik.dk mobil: 22 28 04 07FISKE KONKURRENCE

Lørdag den 14. sept. kl. 08.00 til søndag den 15. sept. kl. 12.00

Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening –

Vi indbyder hermed til HAVØRRED fiske konkurrence

Igen i år har vi mange flotte præmier af vores trofaste sponsorer.

Go Fishing, Odense.
Kolding Jagt & Fiskeri.
MacNab, Sønderborg.
Knæk & Bræk, Ribe.
Outdoor i Centrum, Sønderborg.
Ribe Jagt & Fiskeri
E. Schultz aps. v/ Erik Schultz, Ribe.
Postgaarden, Ribe.
Hotel Rødding.
Slagter Warming, Gram.
FC spinner
Franks Tøj, Rødding
Kvickly, Ribe
Ribe Foto Center
Frøs Sparekasse, Ribe
Andelskassen, Ribe
Danske Bank, Ribe
Finn Kruse Jensen

Pris for deltagelse i konkurrencen er Seniorer: 100 kr. Juniorer: 50 kr.

Salg af deltagerbevis foregår fra klubhuset K2 lørdag den 14. sept. fra kl. 08 – 10. De medlemmer der ønsker det, kan overfører beløbet – via netbank til RSF konto 1551 6668895. Eller kontakt Erik Dahlgren på mail erik.dahlgren44@gmail.com – mobil 30 22 96 35 senest fredag kl. 17.00. Medbring print af pengeoverførelsen, som gælder som deltagerbevis. Der kan anvendes MobilePay til Erik Dahlgren 30 22 96 35. Deltager beløb skal være indbetalt INDEN FISKERIET påbegyndes. (senest lørdag kl. 08.00)

Indvejning ved K2 lørdag fra 08.00 til 22.00 Søndag fra 08.00 til 12.00

LØRDAG er RSF vært ved kaffe og rundstykker fra 08.00 til 09.00 (NB: kun lørdag).
SØNDAG sælger RSF grill pølser og drikkevarer fra kl. 12 – 14. samt lodder til amerikansk lotteri.
Der er flotte præmier fra vores sponsorer. Præmie overrækkelse søndag ca. kl. 12.30.
Senior præmier til de 3 største havørreder. Juniorer præmier til de 3 største havørreder.
Lodtrækning om en flot præmie blandt alle deltager (husk at medbringe deltagerbevis)
Hvis flere fangster har samme længde, er det den med den største vægt der er gældende. Hvis der er 2 fisk der derefter også er ens, foretages der lodtrækning. Nedfalds fisk tæller ikke med i konkurrencen. Ved tvivl spørgsmål træffer bestyrelsen beslutningen. indvejning af fangster slutter kl. 12.00. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til fiskekonkurrencen, og hyggelig samvær ved klubhuset K2 Kaltoftvej 2, 6510 Gram

Knæk og bræk. Bestyrelsen 

Til Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer.

“Tak for jeres interesse i at hjælp foreningen med at foretage vinduesrenoveringen i K2. 5 personer har tilmeldt sig og dette antal er perfekt, så på foreningens vegne siger jeg tak”
Mvh
Erik Schultz

 

[calendar]

[eventlist]

Comments are closed.