Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening Du og din familie ønskes en glædelig Jul samt et godt Nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres opbakning til bestyrelsen. Samtidigt takker vi alle jer, der har bidraget med det frivillige arbejde for RSF. Vi ser frem til, sammen med jer, at tage fat på de mange udfordringer, som den nye sæson vil bringe. Vi ønsker jer alle knæk og bræk for den kommende fiskesæson 2017. Formand Asger Brodde

Fortsæt læsning

Kære medlemmer

Generalforsamlingen for 2017 bliver lørdag den 18. marts kl. 13. Sted: Ribe Fritidscenter Sportsvej 8, 6760 Ribe Dagsorden iflg. vedtægter. Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2017 iht. vedtægterne. Der vil blive fremsendt mail vedrørende indkaldelse til medlemmerne i god tid. Ligeledes vil det blive bekendtgjort her på hjemmesiden. Såfremt du har ændringer til din mail adresse, bedes du meddele dette til foreningen. Hilsen Asger Brodde Formand mail: abrodde@icloud.com  

Fortsæt læsning

Flue binding i K2 samt Julehygge

Flue binding i K2 samt lidt Julehygge Onsdag den 14. december kl. 19 har vi igen fluebinding i K2. Ole Mathiesen instruerer. Kom og deltag, vi binder selvfølgelig fluer, men der bliver også julehygget og en god gang snak, om de store fisk vi tabte, og dem vi gerne vil fange til foråret. På bestyrelsens vegne Erik Dahlgren

Fortsæt læsning

El-Fiskeri i Hjortvad å

Sikke en skøn formiddag at starte el-fiskeriet på. Der var let rim frost i græsset og solen stod højt på himlen. Som planlagt mødtes vi med Dansk Center for Vildlaks(DCV) ved sandfanget i Ribe by. Allerede inden båden var sat i vandet, så vi fisk der sprang. Et flot syn, når fisken går helt ud af vandet. Efter en sejltur rundt i sandfanget, var de resterende 8 hunner, som der manglede i forholdet til antal hanner og hunner. DCV tilstræber at anvende 50 hanner og 50 hunner til en års produktionen af fisk til Ribe å Systemet. Derfor besluttet man…

Fortsæt læsning

Sikke en skøn dag – masser af Laks.

     Dagens El-fiskeri i Gels å, gik rigtig fint. Vejret var perfekt og de fremmødte lystfiskere fik syn for sagen, lige fra start. Samarbejdsudvalget for Ribe å System, have aftalt med Dansk Center for Vildlaks(DCV) at de skulle foretage el-fiskeriet i år – efter moder fisk til den kommende generation af laks til Ribe å System. De startede som aftalt hvor Ribe landevej krydser Gels å. Allerede inden de nåede om til Gelsbro bro, var der flere pæne laks i båden. Ja, det fortsatte faktisk hele vejen ned af Gels å. Selvfølgelig smutter der en del, men de klare det…

Fortsæt læsning

El-fiskeri i Ribe å System 2016

El-fiskeri i Gels Å og Hjortvad Å Den foreløbige plan for el-fiskeriet Ribe å System i 2016 ser ud som følger. Fredag den 2.12 i Gels Å. Mødested ved rastepladsen, hvor Gels Å løber under Ribe Landevej kl. 10.00 og der el-fiskes/sejles til Varming. Lørdag den 3.12 mødested ved Sandfanget i Hjortvad Å og der elfiskes opstrøms, mødetid kl. 10.00. Asger Brodde, SU Samarbejdsudvalget Ribe å Systemet.

Fortsæt læsning

Fluebindingsaftener i Ribe Sportsfisker Forening.

D. 2. november gik starten på RSFs flue bindings aftener. Det var 2 hyggelige timer, hvor Ole Mathiesen demonstrerede monteringen af en fjervinge på en ”Thunder & Lightning”     Den 16. november blev der rå hygget igen til fluebinding i klubhuset(K2), hvor vi havde besøg af Claus Arnfeldt Andersen, fra Skagitangler. Claus viste os, hvorledes vi binder fluer med skagit shanks, intruder wire, dubbing loops og levende materialer i hidsige farver.      Begge aftener kom de fleste af deltagerne hjem, med deres egen version af de omtalte fluer. Har du lyst til at binde dine helt egne mønstre, så…

Fortsæt læsning

Referat fra INFOMØDE

Referat fra INFOMØDE I RIBE SPORTSCENTER 8. NOVEMBER 2016 Vedrørende: “Information om Ribe å System” Velkomst ved formanden for Ribe Sportsfisker Forening(RSF) med en særlig velkomst til foredragsholderne Finn Sivebæk, Danmarks Tekniske Universitet(DTU), Søren Larsen fra Dansk center for vildlaks(DCV), Kåre fra Danmarks Sportsfiskerforbund(DSF) og Niels Lodberg Michaelsen, Samarbejdsudvalget(SU), ligesom det blev noteret at der var repræsentanter fra Tønder, Haderslev, Vejen og Esbjerg Kommuner, som er impliceret i Ribe å systems vandpleje. Finn Sivebæk, DTU Gennemgik de optimale forhold for æglægning og ægbefrugtning i å-systemet og anførte at der var sket en 6-dobling af yngelproduktionen i perioden 1987-2012. Lakseopgangen har været…

Fortsæt læsning

Kom til fluebindingsaften i K2

  Onsdag den 2. november gik starten på vores fluebindingsaftner. Ole Mathiesen og Uffe Schrøder instruerede. Fremmødet var beskedent, så mød op til nogle hyggelige timer i K2. Onsdag den 16. november vil Søren Lundgaard og Claus Arnfelt Andersen instruerer. Den 30. november instruerer Ole og Uffe, og onsdag den 14. december instruerer Søren og Claus. Vi starter som vanlig kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. RSF giver kaffe og brød. Medbring selv fluestik mv., RSF leverer materiale til de fluer, der instrueres i. Du er også velkommen til at binde fluer uden at følge instruktørerne. Kom til nogle hyggelige…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforening info brev

Den 31. Oktober 2016. Kære medlemmer Fiskesæsonen 2016 er nu slut. Fangstmæssigt havde vi en flot sæsonstart, med mange flotte fangster af laks. Kvoten for laks over 75 cm. blev hurtig opfisket. Udfra de mange indrapporteringer vi har har modtaget kan vi se at, der fra sæson start til udgangen af juli måned, er fanget et meget stort antal havørreder. I august, september og det meste af oktober måned, blev passage forholdene for fiskene i Ribe by næsten umulige. Esbjerg kommune arbejdede i denne periode på restaureringer af passagerne i Ribe by. Det medførte, at der var mere eller mindre…

Fortsæt læsning