Udvalg

Her finder du en liste over foreningens udvalg – kontaktoplysninger findes under “Bestyrelsen”.

Arbejde ved åen – broer, skilte, borde og bænke
Henrik Ommen, Lars H Hansen og Claus Warming Ehmsen

K2 klubhus, indvendig samt udlejning
Gerda Feddersen

K2 klubhus, udvendig
Lars H. Hansen, Anton Schmidt, Henrik Axelsen, Bent Hyldborg Sørensen, Uffe Schrøder, Erik Dahlgren

Kontrol/Samarbejdsudvalget (SU)/Gels Å Sammenslutningen/Lodsejerkontakt
Erik Dahlgren

Aktivitetsudvalg 
Ole Veltz, Erik Dahlgren, Uffe Schrøder, Gerda Feddersen, Bjarne Gert Rasmussen, Arling Feddersen

Pressekontakt
Erik Dahlgren

Kasserer
Else Gotthardsen

Medlemsregistrering/gæstekort
Claus Ehmsen

Vandpleje
Ole Veltzh, Henrik Ommen og Claus Ehmsen

Hjemmeside
Bjarne Gert Rasmussen og Allan Kjærgaard

Fangstrapporter
Indrapporteres direkte til Samarbejdsudvalget(SU) evt. via “Indberet fangst til SU”, som ses på hjemmesiden i menu feltet yderst til højre.

Seniorfisketure
Uffe Schrøder og Bjarne Gert Rasmussen

Facebook  (administrator)
Claus Ehmsen og Bjarne Gert Rasmussen

 

Comments are closed.