Udvalg

Her finder du en liste over foreningens udvalg – kontaktoplysninger findes under “Bestyrelsen”.

Arbejde ved åen – broer, skilte
Ole Veltz, Finn Kruse, Claus Warming Ehmsen og Bjarne Rasmussen

K2 klubhus, indvendig samt udlejning
Gerda Feddersen,

K2 klubhus, udvendig
Erik Schultz, Anton Schmidt, Henrik Axelsen, Bent Hyldborg Sørensen, Arling Feddersen, Lars Hansen

Kontrol/Samarbejdsudvalget(SU)/ Gels Å Sammenslutningen/Lodsejerkontakt
Erik Dahlgren

Aktivitetsudvalg 
Gerda Feddersen, Erik Dahlgren, Stig Linnet Guldborger

Pressekontakt
Erik Dahlgren

Kasserer
Jesper Hammer

Medlemsregistrering/gæstekort
Claus Ehmsen

Vandpleje
Claus Ehmsen, Stig Guldborg, Allan Kjærgaard og Finn Kruse Jensen

Hjemmeside
Bjarne Gert Rasmussen

Fangstrapporter
Indrapporteres direkte til Samarbejdsudvalget(SU) evt. via “Indberet fangst til SU”, som ses på hjemmesiden i menu feltet yderst til højre.

Seniorfiskeri
Bjarne Rasmussen og Arling Feddersen

Facebook  (administrator)
Claus Ehmsen og Bjarne Gert Rasmussen

 

Comments are closed.