Udvalg

Her finder du en liste over foreningens udvalg – kontaktoplysninger findes under “Bestyrelsen”.

Arbejde ved åen – broer, skilte
Ole Veltz, Finn Kruse og Lars Hansen

K2 klubhus, indvendig samt udlejning
Gerda Feddersen,

K2 klubhus, udvendig
Erik Schultz, Anton Schmidt, Henrik Axelsen, Arling Feddersen, Lars Hansen

Kontrol/Samarbejdsudvalget(SU)/ Gels Å Sammenslutningen/Lodsejerkontakt
Erik Dahlgren

Aktivitetsudvalg 
Gerda Feddersen, Erik Dahlgren, Stig Linnet Guldborg

Pressekontakt
Erik Dahlgren

Kasserer
Jesper Hammer

Medlemsregistrering/gæstekort
Claus Ehmsen

Vandpleje
Claus Ehmsen, Stig Guldborg,

Hjemmeside
Bjarne Gert Rasmussen

Fangstrapporter
Indrapporteres direkte til Samarbejdsudvalget(SU) evt. via “Indberet fangst til SU”, som ses på hjemmesiden i menu feltet yderst til højre.

Seniorfiskeri
Bjarne Rasmussen og Arling Feddersen

Facebook  (administrator)
Claus Ehmsen og Bjarne Gert Rasmussen

 

Comments are closed.