Udvalg

Her finder du en liste over foreningens udvalg – kontakt oplysninger findes under “Bestyrelsen”.

Arbejde ved åen – broer, skilte
Lars Hansen, Finn Kruse og Bjarne Gert Rasmussen

K2 klubhus, indvendig samt udlejning
Gerda Feddersen,

K2 klubhus, udvendig
Erik Schultz, Anton Schmidt, Henrik Axelsen, Arling Feddersen, Lars Hansen

Kontrol/Samarbejdsudvalget(SU)/ Gels Å Sammenslutningen
Ole Veltz

Lodsejerkontakt
Finn Kruse og Erik Dahlgren

Aktivitetsudvalg 
Gerda Feddersen, Erik Dahlgren

Pressekontakt
Ole Veltz

Kasserer
Erik Dahlgren

Medlemsregistrering
Claus Ehmsen mail: rsf.medlem@gmail.com

Gæstekort
Emil Trans

Vandpleje
Claus Ehmsen

Hjemmeside
Bjarne Gert Rasmussen

Fangstrapporter
Indrapporteres direkte til Samarbejdsudvalget(SU) evt. via “Indberet fangst til SU”, som ses på hjemmesiden i menu feltet yderst til højre.

Seniorfiskeri
Bjarne Gert Rasmussen og Arling Feddersen

Facebook  (administrator)
Bjarne Gert Rasmussen / Emil Trans / Claus Ehmsen

 

Comments are closed.