Fiskeri med Krebsebrik

Vedrørende Fangst af signalkrebs
Bestyrelsen har besluttet, at der i henhold til RSF’s regler kun må fiskes med en stang/brik. Agn skal være naturlig agn fra den pågældende å, så smittefare undgås. Læs evt. (Vedtægter §3. Foreningens medlemmer stk. 3.6 samt §4. Fiskeregler)

RSF henviser iøvrigt til regler beskrevet ved DTU Auqa. FISKEPLEJE

Samt Miljøstyrelsen regler for Håndtering af signalkrebs

Krebsebrikken er lovgivningsmæssig at betragte som et ”let håndredskab” på niveau med stang og snøre og man må derfor anvende den, når man har løst fisketegn. Det er dog en betingelse, at man er til stede og passer redskabet mens der bliver fisket.

Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30-35 cm og let posning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5-10 cm mellemrum beklædt med net. Det gør fiskeriet lidt mere effektivt, da krebsen får sværere ved at flygte når krebsebrikken hales ind. Man lægger (eller bedre fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken. Brikken bliver herefter sænket ned på bunden og hvor den skal ligger helt stille. Under fiskeriet skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum. Det gør man ved løfte den roligt, men i god fart op af vandet uden at den kæntre.

VIGTIGT: Det er pt. ikke lovligt at fiske med krebseruser i Danmark. Det skyldes nye regler om rusers indretning, som er en konsekvens af genopretningsplanen for den europæiske ål. Der bliver pt. i NaturErhvervstyrelsen arbejdet på, at rette op på det forhold. Indtil videre anbefaler vi , at man kontakter den lokale fiskerikontrol og får dispensation til at anvende krebseruser.

 

Comments are closed.