Offentliggørelse af foto på hjemmesiden

RSF forbeholder sig retten til at anvende foto, som er taget i forbindelse foreningens arrangementer, iht. “Datatilsynet” uden godtgørelse, med mindre at den enkelte person klart tilkendegiver over for arrangøre at de IKKE ønsker at medvirke

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.
Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere herom nedenfor.
Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.
Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:
Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter
Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole
Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning

Ref.: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/billeder-paa-internettet/

Comments are closed.