Medlemskab

Hvis man ønsker at blive medlem af Ribe Sportsfiskerforening kan man henvende sig til medlemsadministrator Claus Ehmsen på tlf. 40 49 77 97 eller på mail til claus.ehmsen@gmail.com

Kontingent priser 2020

A-Senior

1655,00 kr.

B- Senior

985,00 kr.

A-Junior: 8 – 17 år

Ungdom: 18 – 25 år(*)

(*) Fra det 18. til d. 25. år betales et beløb på: 1.015- DKK (dette reguleres i henhold til foregående års november pristalsudvikling (nettopristal)  Kalenderåret er retningsgivende for, om man er junior, eller senior.

0,00 kr.

1015,00 kr.(*)

Pris for oprykning fra B til A
670,00 kr. i difference mellem B og A medlemsskab 

670,00 kr.

Ud af kontingentet går de 395,00 kr. til kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor du som medlem får tilsendt bladet Sportsfiskeren + andre medlems fordele.

Ved oprettelse af et medlemskab skal vi bruge følgende oplysninger:

Ansøgernes fulde navn

Adresse

Fødselsdato (ikke de sidste 4 cifre)

Telefon nummer

Mail adresse

Hvis man er medlem af en anden forening og har et DSF nummer skal man også oplyse dette nummer.

Typisk begynder man med det vi betegner som et B-senior medlemskab. På hjemmesiden under kategori “Om foreningen” forefindes der et kort over hvor man må fiske som B-Senior medlem.
Se kortene over fiskevand

Som B-seniormedlem står man på venteliste til et evt. A-senior medlemskab, dette vil man kunne blive tilbudt såfremt der bliver ledige A-senior pladser. Hvis man ikke ønsker at blive A medlem, kan man vælge at blive B-Senior (man forbliver da B medlem)

Som A-senior må man fiske i alt RSF´s vand.
Se kortene over fiskevand

Ribe Sportsfiskerforening har også et medlemstilbud for juniorer; vi tilbyder at første års medlemskab er gratis, så har de muligheden for at se om det er noget for dem.

Som medlem er man forpligtiget til at holde sig orienteret om følgende:

Foreningens vedtægter

Foreningens regler

Vadehavsbekendtgørelsen

Kvoter

Fredninger  

Alle disse informationer forefindes på foreningens hjemmeside under fanen “Love og regler”

Bemærk:

  • Der kan være ventetid på A medlemskab! Man vil typisk modtaget tilbuddet om oprykning i slutningen af marts måned.
  • Ved indmeldelse bliver man almindelig B medlem, såfremt der er venteliste til A-medlemskab. A-medlemskab opnås af de 348 anciennitetsmæssig ældste medlemmer.
  • Husk at du skal printe dit medlemskort på http://www.sportsfiskeren.dk/
  • Hvis du ikke kan printe selv er du velkommen til at kontakte formand Erik Dahlgren på mail eller ringe.

Comments are closed.