Medlemskab

Hvis man ønsker at blive medlem af Ribe Sportsfiskerforening kan man henvende sig til medlemsadministrator Claus Ehmsen på tlf. 40 49 77 97 eller på mail til claus.ehmsen@gmail.com

Kontingent priser 2019

A-Senior

1645,00 kr.

B- Senior

980,00 kr.

A-Junior:8 – 17 år18 – 25 år

(*) Fra det 18. til d. 25. år betales et beløb på: 1.010,- DKK (dette reguleres i henhold til foregående års november pristalsudvikling (nettopristal) + et engangsbeløb, som A-medlem, på 400,- DKK. Kalenderåret er retningsgivende for, om man er junior, eller senior.
(**) se vedtægter § 5.4

0,00 kr.(**)

1010,00 kr.(*)

Pris for oprykning fra B til A
Gebyr 400,00 kr.
+ 665,00 kr. i difference mellem B og A medlemsskab 

1055,00 kr.

Ud af kontingentet går de 395,00 kr. til kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor du som medlem får tilsendt bladet Sportsfiskeren månedligt + andre medlems fordele.

Ved oprettelse af et medlemskab skal vi bruge følgende oplysninger:

Ansøgernes fulde navn

Adresse

Fødselsdato (ikke de sidste 4 cifre)

Telefon nummer

Mail adresse

Hvis man er medlem af en anden forening og har et DSF nummer skal man også oplyse dette nummer.

Typisk begynder man med det vi betegner som et B-senior medlemskab. På hjemmesiden under kategori “Om foreningen” forefindes der et kort over hvor man må fiske som B-Senior medlem.
Se kortene over fiskevand

Som B-seniormedlem står man på venteliste til et evt. A-senior medlemskab, dette vil man kunne blive tilbudt såfremt der bliver ledige A-senior pladser. Hvis man ikke ønsker at blive A medlem, kan man vælge at blive BB-Senior (man forbliver da B medlem)

Der vil ved oprykning blive pålagt et gebyr på 400,00 kr. derudover betales differencen mellem et B og A medlemskab.

Hvis man optages direkte, som A-medlem(senior) betales der et indmeldelse gebyr på 400,00 kr.

Som A-senior må man fiske i alt RSF´s vand.
Se kortene over fiskevand

Ribe Sportsfiskerforening har også et medlemstilbud for juniorer; vi tilbyder at første års medlemskab er gratis, så har de muligheden for at se om det er noget for dem.

Som medlem er man forpligtiget til at holde sig orienteret om følgende:

Foreningens vedtægter

Foreningens regler

Vadehavsbekendtgørelsen

Kvoter

Fredninger  

Alle disse informationer forefindes på foreningens hjemmeside under fanen “Love og regler”

Bemærk:

  • Der er p.t. ventetid på A medlemskab! Man vil typisk modtaget tilbuddet om oprykning i slutningen af marts måned.
  • Ved indmeldelse bliver man almindelig B medlem. Ved oprykning til Senior A medlem betales et engangs gebyr på 400,00 kr. Udover dette betales differencen mellem B og A medlemskabet på 655,00 kr. A-medlemskab opnås af de 348 anciennitetsmæssig ældste medlemmer.
  • Husk at du skal printe dit medlemskort på http://www.sportsfiskeren.dk/
  • Hvis du ikke kan printe selv er du velkommen til at kontakte formand Erik Dahlgren på mail eller ringe.

Comments are closed.