Nye bekendtgørelser for de lakseførende vandløb i Syd- og Vestjylland

Med tilladelse fra Henning Pedersen, DSF gengives artikel.

7. mar.. 2024 • Læsetid 5 min

Reglerne for fiskeriet efter laks i de lakseførende vandløb i Syd- og Vestjylland fastlægges i separate bekendtgørelser, men der er dog tale om enslydende regler, hvad angår laksefiskeriet.

Efter en høringsfase, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar, er der lavet nogle få ændringer i forhold til de tidligere bekendtgørelser.

Det er vigtigt at understrege, at de enkelte foreninger og sammenslutninger ved vandsystemerne kan vælge at skærpe reglerne på det fiskevand, de administrerer. Du skal derfor altid undersøge de lokale regler inde på deres hjemmesider.

Regel om cirkelkroge udgår

I de gamle bekendtgørelser var der krav om, at man skulle anvende cirkelkroge ved fiskeri med naturlig agn. Dette er nu ændret til, at der skal benyttes enkeltkrog, men uden angivelse af en bestemt type. Hvis kroggabet højst er 6 mm, må den have modhage, og ellers skal den være uden modhage

Danmarks Sportsfiskerforbund har på baggrund af foreningshenvendelser anbefalet denne ændring, da man ikke oplever, at cirkelkroge er mere skånsomme.

Ved andre former for fiskeri – fluefiskeri og spinnefiskeri – må du kun anvende én krog på linen. Det kan være en enkeltkrog, en dobbeltkrog eller en trekrog – og den skal være uden modhage.

Regler gælder primært laksevand

Reglerne omkring laksefiskeriet gælder kun de dele af vandsystemerne, som er defineret som primært laksevand. Dette fastlægges efter biologisk rådgivning og vil kunne ændre sig fra år til år, uden at selve bekendtgørelsen bliver ændret. Det fremgår hos Fiskeristyrelsen, hvad der er primært laksevand, men vil også kunne ses på foreninger og sammenslutningers hjemmesider.

Åerne ved Vadehavet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/204

 

Comments are closed.