Foto galleri 2021

Jens Jørgen Bay Laks 93 cm 7 kg Gels å

Ingvard Clausen laks på 90 cm 8,6 kg Ribe å

Martin Gude laks 95 cm og 7.5 kg. Hjortvad å

Allan Christensen 7,7 kg 90 cm Laks Ribe Å

Hans Jørgen Christiansen, laks 90 cm 7,0 kg Ribe å

Henrik Bennedsen laks 88 cm 6,9 kg Ribe å

 

Michael Nielsen Laks 93 cm 8 kg Fladså

Henrik Ommen Laks 83 cm 5,83 kg Fladså

Mogens Olesen Laks 92 cm 7,45 kg Ribe å

Martin Schack laks på 95 cm 8 kg Hjortvad å,

Claus Ehmsen Laks 89 cm 7,45 kg Fladså

Jan Ravn, havørred 77 cm lang og vejer 5,75 kg fanget i Ribe å

Arling Feddersen havørred 78 cm 5,8 kg fanget i Ribe å

Werner Jensen’s flotte Laks 95 cm 7.8 kg fanget på flue i Flads å

Werner Jensen’s flotte Laks 95 cm 7.8 kg fanget på flue i Flads å

Emil Trans Laks på 88 cm 6,5 kg fanget i Gels å

Emil Trans Laks på 88 cm 6,5 kg fanget i Gels å på spinner

Arling Feddersen Havørred 58 cm 2,25 kg

Lone Bruun Hansen flotte Laks på 101 cm 10,5 kg

Sådan bærer Lone Bruun Hansen sin flotte Laks på 101 cm 10,5 kg

Jørgen Frost flotte laks med løse skæl på 80 cm 5,0 kg

Dennis Elbæk Kjær Hynkemejer med en flot forårs laks 87 cm 7,0 kg

Per Bossen flotte Laks med friske hav lus, på 93 cm og 8,0 kg.

Casper Michelsen flotte laks på 93 cm 8 kg (fanget den 3/5 den sidste store kvotelaks på RSF eget fiskevand 2021)

Dres Lassen’s flotte havørred på 76,5 cm 5,75 kg fanget i Gelså på Kondom spinner

Emil Trans flotte “Maj springer” en havørred på 65 cm 3,12 kg

Erik Erbs sølvblanke laks på 75 cm vægt 4.75 kg

Torben Holm’s flotte Laks på 81 cm 5 kg med friske havlus

Tommy Andersen Havørred 56 cm 2.6 kg fanget i Gels å

Henrik Bennedsen flotte havørred 73 cm 5.3 kg fanget på flue

Simon Voss flotte laks fanget i Gelså på 85 cm 7,2 kg

Anders Witthøft, Aabenraa med sin flotte havørred 60 cm 3 kg

Niels Ole Kjær, Laks fra Hjortvad å på ca. 86 cm genudsat.

Ole Veltz havørred 61 cm 3 kg

Henrik Bennedsen havørred 65 cm med friske havlus

Dres Lassen Gedde 69 cm

Tommy Andersen laks fanget på spinner på Gelsåsammenslutningens vand 95 cm 8 kg🎣😀

Emil Trans havørred 57 cm 2,65 kg

Ole Veltz havørred fanget på flue i Gels å 60 cm 3 kg

Erik Erbs, “Lille frisk havørred med power 52 cm 2,1 kg hun i god kondition”

Werner Jensen’s flotte havørred 86 cm 7,6 kg

Werner Jensen’s flotte havørreder en 86 cm 7,6 kg samt en på 53 cm 2 kg

Erik Erbs havørred 50 cm 1,4 kg fra Gels å

Hans Peder Trans, med en pæn havørred fra Gelså, 73 cm 5130 gram

Dennis Flynder Rasmussen havørred 73 cm 4,5 – 5 kg

Per Gade havørred 55 cm og 2 kilo

Hans Peder Trans havørred 60 cm 5 pund

Dennis-flynder Rasmussen havørred 70 cm

Ole Veltz, havørred 54 cm 2,3 kg.

Dennis-flynder Rasmussen havørred 69 cm

Martin Gude’s havørred i år. 57 cm og 2.3 kg.

Kenneth Olesen havørred 52 cm (genudsat)

Jan Tonnesen Havørred på 65 cm. og 3,3 kg.

Martin Gude havørred på 55 cm 2 kg

Stig Guldborg havørred fra Hjortvad å.

Martin Gude’s havørred fra Hjortvad å

Hans Peder Trans havørred fra Gelså 73 cm 5 kg

Lasse Bay havørred 62 cm 5 pund

Tommy Andersen havørred 53 cm 2 kg

Per Gade havørred 58 cm fanget på orange GK flue

Martin Gude’s havørred på 63 cm

Dres Lassen’s laks 70 cm 3,6 kg

Dres Lassen’s havørred 61 cm 2,6 kg

Lasse Bay havørred 59 cm 4 pund

Stig Guldborg havørred fanget på Gyldenkærne fluen

Bjarne Rasmussen, havørred 53 cm

Hans Peder Trans havørred fra Gelså 56 cm 1,88 kg

Bjarne Gert Rasmussen havørred 62 cm 2,7 kg

Dennis-flynder Rasmussen havørred 75 cm 5,18 kg

Tommy Andersen havørred 70 cm 4 kg

Mogens Hansen havørred 85 cm 6,5 kg fanget den 29/7 på orm i Gelså(RSF)

Claus Ehmnsen havørred 58 cm og ca. 2,4 kg.

Claus Ehmnsen havørred 58 cm og ca. 2,4 kg.

Dennis-flynder Rasmussen havørred 63 cm og 11 cm sprutte

Hans Peder Trans havørred Havørred 54 cm 1,715 kg – 62 cm 2,648 kg

Hans Peder Trans Havørred 54 cm 1,715 kg

Emil Trans havørred 57 cm

Stig Guldborg havørred 58 cm

Dennis-flynder Rasmussen havørred 82 cm 6,9 kg

Stig Guldborg’s havørred fanget på orange Gyldenkærne flue

Michael Nielsen havørred 54 cm

Bjarne Gert Rasmussen Laks 60 cm 1,8 kg

Knud E. Jensen havørred 54,5 cm 1,71 kg

John Nielsen havørred 52 cm 1,46 kg

Claus Ehmsen havørred 50 cm 1,3 kg

Emil Trans havørred 47 cm 1,26 kg

Emil Trans havørred 44 cm 0,83 kg

Stig Guldborg havørred på 57 cm

Arling Feddersen laks på 4,1 kg og 75 cm

Martin Gude havørred 55 cm 1,5 kg

Tommy Andersen’s Havørreder 66 cm 3 kg og 58 cm 2,4 kg

Martin Andersen Laks 79 cm 4.8 kg

Bjarne Lund Havørred 60 cm 2,2 kg

Erik Dahlgren Havørred på 59 cm og 2150 gr.

Tommy Andersen Havørred 73 cm 4.2 kg

Martin Andersen Havørred 63 cm 2.8 kg

Sebastian Andersen Havørred 62 cm

Comments are closed.