Foto fangster 2021

Jens Jørgen Bay Laks 93 cm 7 kg Gels å

Ingvard Clausen laks på 90 cm 8,6 kg Ribe å

Martin Gude laks 95 cm og 7.5 kg. Hjortvad å

Allan Christensen 7,7 kg 90 cm Laks Ribe Å

Hans Jørgen Christiansen, laks 90 cm 7,0 kg Ribe å

Henrik Bennedsen laks 88 cm 6,9 kg Ribe å

 

Michael Nielsen Laks 93 cm 8 kg Fladså

Henrik Ommen Laks 83 cm 5,83 kg Fladså

Mogens Olesen Laks 92 cm 7,45 kg Ribe å

Martin Schack laks på 95 cm 8 kg Hjortvad å,

Claus Ehmsen Laks 89 cm 7,45 kg Fladså

Jan Ravn, havørred 77 cm lang og vejer 5,75 kg fanget i Ribe å 

Arling Feddersen havørred 78 cm 5,8 kg fanget i Ribe å

 

Comments are closed.