Foreningens fiskevand

RSF fiskevand med navne på de forskellige LOKALITETER (1 -42)

Alle kortene herunder er i PDF format. For at se PDF-dokumenter skal du have installeret programmet Acrobat Reader. Det er gratis og hvis du ikke allerede har det, så kan det downloades her: Adobe


Her må alle A og B medlemmer fiske:

Gelså:

Gelså fra 16/4 til 31/10: Fra Immervad Bro til Gammel Gelsbro. Klik på dette link for at se eller udskrive et kort:

Kort over Gels å fra Immervad Bro til Gammel Gelsbro.


Fladså:

Fladså fra Fole Dambrug til Harreby Bro. Klik på dette link for at se eller udskrive et kort:

Kort over Flads Å

Kort der illustrer fiskevand for (A og B medlemmer)


Hjortvad:

Hjortvad å fra 16/4 til 31/10: Fra Knorborg til broen ved Ribe-Rødding landevejen nær Ribe . Få strækninger undtaget. Skilte opsat. Klik på dette link for at se eller udskrive et kort:

Kort over Hjortvad å


Fiskevand kun for A-medlemmer:

Gelså, Fladså og Ribe å (A-stykket)

Husk fredningszone ved det nye omløb ved Gelsbro Dambrug – Fredningen gælder fra 50 m. opstrøms det nye omløb, til og med 50 m. nedstrøms.

Gelså, Fladså og Ribe å (A-stykket) fra 16/4 til 31/10: Gelså – begge sider fra Gelsbro dambrug til sammenløbet til Varming så og til fællesjorden. Fladså – fra Harreby bro til sammenløbet. Klik på dette link for at se eller udskrive et kort:

Kort over Gels Å og Flads Å

Kort over Gels Å med “Trampe stier” på sydsiden af åen

Illustrationer over Gels Å


Parkering:

Parkering langs vore vandløb foregår på de anviste pladser – og kun der.
Alle parkeringspladser er vist på vore kort over fiskevande.
De eneste steder, der er undtaget, er på Årupvej ved nedgangen til Automaten, samt bag lade ved K2.
Camping er forbudt på vore P-pladser, samt langs vore vandløb.
Affald skal man selv tage med retur. Finder man noget, andre har smidt, – så tag venligst også dette med, til den hjemlige skraldespand. På den måde får vi nogle ryddelige pladser. Det skal lige siges, at foreningen IKKE har opstillet skraldespande

 


 

Hvad forstås ved “LAKSEVAND A og B” i Ribe Å Systemet

Se kortet der illustrerer hvad der er Laksevand

 “Laksevand A og B” i Ribe Å systemet

denne angivelse anvendes i forbindelse med indrapportering af LAKS

Comments are closed.