Foto fangster 2019

Johnny Wacherhausen 11.4 kg 103 cm   Morten Holm laks 10,0 kg 97 cm Mogens Møller laks 7 kg 84 cm Martin Gude laks 90 cm 7.5 kgBrian Møllerskov laks 91 cm 7.5 kg Henrik Emtkjær Hansen Laks 7,6 kg 92 cm

Rasmus J. Møllerskov med LAKS på 113 cm 14,9 kg fanget i Ribe å

Tommy Andersen havørred 75 cm 5.2 kg fanget i Flads å

Torben Holm Laks 95 cm 9 kg fanget i Ribe å

Stig Brodersen Laks 87 cm 6.5 kg 

Tommy Andersen Havørred 78 cm 6 kg fanget i Flads å

Tommy Andersen laks på 80 cm 5.5 kg fra Gels å

Ole Laursen Havørred 85 cm 7.5 kg fanget i Ribe å

Jens Moesgaard Laks 89 cm 7.3 kg

Ole Laursen Laks 90 cm 6.85 kg

Eri Erbs med en flot maj springer fanget på Rooster tail spinner i Gels å

Comments are closed.