Foto galleri 2019

Johnny Wacherhausen 11.4 kg 103 cm   Morten Holm laks 10,0 kg 97 cm Mogens Møller laks 7 kg 84 cm Martin Gude laks 90 cm 7.5 kgBrian Møllerskov laks 91 cm 7.5 kg Henrik Emtkjær Hansen Laks 7,6 kg 92 cm

Rasmus J. Møllerskov med LAKS på 113 cm 14,9 kg fanget i Ribe å

Tommy Andersen havørred 75 cm 5.2 kg fanget i Flads å

Torben Holm Laks 95 cm 9 kg fanget i Ribe å

Stig Brodersen Laks 87 cm 6.5 kg 

Tommy Andersen Havørred 78 cm 6 kg fanget i Flads å

Tommy Andersen laks på 80 cm 5.5 kg fra Gels å

Ole Laursen Havørred 85 cm 7.5 kg fanget i Ribe å

Jens Moesgaard Laks 89 cm 7.3 kg

Ole Laursen Laks 90 cm 6.85 kg

Eri Erbs med en flot maj springer fanget på Rooster tail spinner i Gels å

Martin Gude havørred 65 cm 3.7 kg fanget i Gels å

Dennis med ny PR havørred 84 cm 7.1 kg

 

Ole Veltz Havørred 71 cm 4.1 kg

Dennis Hynkemejer Havørred 79 cm 6.4 kg

Martin Gudes havørred fra Gels å 50 cm fanget på orm

Havørred fanget på Dennis's flue "River Eal"

Stig Guldborg havørred fra Gels å

Dennis blank fisk på 48-50 cm på en 11 cm River Eel (genudsat)

Martin's Havørred på 53 cm. 1.7 kg. fanget på spin. i Gels åen

Martin's havørred på 51 cm og 1.65 kg

Denni's havørred på 60 cm

Dennis havørred på 62 cm. Fanget på River Eel med gummiben

Dennis havørred fanget på River Eel Dennis havørred fanget på River Eel Dennis havørred fanget på River Eel Dennis havørred fanget på River Eel Dennis to havørreder på 65 og 63 og alt sammen på River Eel’n

Martin's havørred fanget i Flads å

Lars Holm havørred 72 cm 4.3 kg

Erik Erbs havørred 63 cm 3.2 kg fanget i Gels å på Rooster spinner

Ole Veltz havørred 63 cm 3.3 kg fanget på flue i Gels å

Finn Kruse Jensen's havørred fanget i Gels å på flue

Jan Kisendal Sylvester havørred 82 cm 5.5 kg

Jan Kisendal Sylvester havørred 82 cm 5.5 kg fanget i Ribe å på wobler

Martin Gude's havørreder cm 53 cm

Tommy Andersen's havørred 55 cm 2.5 kg fanget i Flads å

Martin Gude havørred 50 cm 1.3 kg

Claus Ehmsen havørred 77 cm 5,3 kg.

Ole Veltz havørred 68 cm 3.6 kg fanget på flue

Martin Gude havørred fra Hjortvad å

Martin Gude's genudsatte laks ca 73 cm

Stig Guldborg havørred 66 cm 3,75 kg

Finn Kruse Jensen havørred 72 cm 4.7 kg fanget på wobler på Sammenslutningens stykke

Martin Gude havørred fra Hjortvad å 53 cm 1.5 kg

Finn Kruse Jensen's havørred 60 cm fanget på spinner i Gels å Sammenslutningens fiskevand

Finn Kruse Jensen havørred fanget på flue i Gels å 83 cm 6.6 kg

Martin Gude Havørred 65 cm 3.1 kg fanget i Hjortvad å

Jan Sylvester havørred 76 cm 5 kg fanget på sammenslutningens stykke

Werner Jensen havørred 56 cm 1950 gram

Werner Jens's havørred fanget i Gelså på sammenslutningens fiskevand 77 cm 5500 gram

Erik Erbs havørred på 61 cm ca. 3 kg (genudsat)

Martin Gude havørred 57 cm 2.1 kg

Brian Kjems laks 60 cm

Stig Guldborg havørred 59 cm

Brian Kjems havørred 51 cm

John Frost laks 68 cm fanget på flue

Morten Holm havørred 67 cm 3.5 kg

Comments are closed.