Fangststatistik for havørreder

På RSF sidst afholdte generalforsamling, den 3. marts 2018 blev følgende vedtægtsændringer vedtaget.

  • 4.5 Alle medlemmer skal løbende indberette deres fangster. Det sker direkte på SU´s hjemmeside, hvor alle fiskearter indberettes. Tidsfristen for indberetning af de forskellige fiskearter er oplyst på SU´s hjemmeside

På baggrund af denne vedtægtsændring bortfalder indrapporterings pligten af “0” fangster.

Tidsfristerne for indrapportering er.
Indberetningen af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.
Indberetning af havørred, bækørred og stalling skal ske senest 4 dage efter fangst/genudsætning er foretaget.

Klik på de enkelte billeder for stor størrelse.

 Havørreder 2017 Havørreder 2016 Havørreder 2015 

INDRAPPORTERING…
Indberetning af fangster er obligatorisk for alle medlemmer iht. vedtægterne og gøres direkte på ”Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet” hjemmeside.
Indberetningen af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.
Indberetning af havørred, bækørred og stalling skal ske senest 4 dage efter fangst/genudsætning er foretaget.

 

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Pingback: Fangststatistik for havørreder | Ribe Sportsfiskerforening

Comments are closed