Fangststatistik for havørreder

Vel vidende at fangstrapporterne sandsynligvis ikke er helt korrekte, da enkelte medlemmer gennem en årrække har glemt at indsende fangstrapport. Eller været tilbageholdende med at oplyse, deres fangster.
Så derfor formoder vi at de korrekte fangster, kan være en del større.

Klik på de enkelte billeder for stor størrelse.

Havørreder 2017 Havørreder 2016 Havørreder 2015

RSF opfordre medlemmerne, til at indsende deres fangstrapport løbende, gennem hele sæsonen. Det gør det nemmere for den enkelte, frem for at man skal til at skrive sine fangster ind, når sæsonen er omme. Husk på, der er fortsat mulighed for at man kan være anonym, i sin indrapportering. I år har vi haft den mulighed, at medlemmet kunne fravælge offentliggørelse på hjemmesiden. Ligeledes har vi, takket været vores hovedsponsorer kunnet udlodde præmier, blandt indsendte fangstrapporter. Om det fortsætter fremover skal være usagt. Men alle dine data, vil tælle med i den årlige fangststatistik. Hvis du, som medlem bidrager med rettidig og korrekte data, vil vi sandsynligvis kunne aflæse det i de fremtidige fangststatistikker.
Rapporten afspejler ligeledes tidspunktet, for hvornår havørreden trækker op. Og ikke mindst, om der har været noget galt med passage forholdene.

I 2017 er der en markant stigning de sidste tre måneder, i forhold til 2015 og 2016. Selvfølgelig kan der være forskel i nedbørsmængden i de enkelte år.
Men en ting er helt sikkert, dine oplysninger bidrager til, at vi kan levere en fangststatistik til dig, når sæsonen er omme.

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Pingback: Fangststatistik for havørreder | Ribe Sportsfiskerforening

Comments are closed