Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Ribe Sportsfiskerforening blev grundlagt i 1941 og tæller p.t. Ca. 400 medlemmer, med fiskeret i kilometervis, på noget af Danmarks bedste havørredvand, og med en meget fin laksebestand, hvor der hvert år fanges fisk på over 10 kg. Foreningen råder reelt over havørred- og laksefiskeriet fra lige øst for Ribe til å systemets gydebanker. Medlemskab giver ret til fiskeri i  Ribe å, Gels å, Flads å, samt i Hjortvad å. Ribe Sportsfiskerforenings 348 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer har alene fiskeret til A-stykket (ca. 6 km. i luftlinje), som er et enestående stykke uspoleret dansk natur, beliggende i Gelsådalen (nedstrøms Gelsbro Dambrug). Foreningens øvrige medlemmer har fiskeret til alt fiskevand, som henhører under Ribe Sportsfiskerforening, dog ekskl. A-stykket.
Spørgsmål til Ribe Sportsfiskerforening bedes rettes direkte til Formanden på e-mail eller telefon. (Alternativt til Næstformanden)
Henvendelser angående medlemskab, Emil Trans Appel, mail: appel.emil@gmail.com.

Bestyrelsen i RSF

 

Formand og medlemsadministrator

Emil Trans Appel,  Sct. Nicolai gade 6 A, 6760 Ribe tlf: 51919195  mail: appel.emil@gmail.com

 

 

 Næstformand og sekretær

Kenn Larsen, Toften 18 2, 6200 Aabenraa tlf: 31330636 mail: kennl@live.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Finn Kruse Jensen, Rosengade 60, 6600 Vejen tlf: 20833703 mail: finnkrusej@gmail.com

 

Gerda FeddersenBestyrelsesmedlem

Gerda Feddersen, Solbærvænget 13, 6600 Vejen tlf: 61662433 Mail: gf54@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Søren Holm Lundgaard, Fredstedvænget 33, 6100 Haderslev tlf: 22703259 mail: soholu@icloud.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Martin Hjort Hye, Brombærvej 83, 6510 Gram tlf: 23327301 mail: kosshye1@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Hess, Genner Bygade 6, 6230, Rødekro tlf: 27593556 mail: nikohess95@gmail.com

 

Erik DahlgrenSuppleant og foreningskasserer

Erik Dahlgren Fladholm 44 6200 Aabenraa tlf: 30229635  mail: erik.dahlgren44@gmail.com

 


Suppleant

Erik Schultz, Fiskergade 3, 6760 Ribe tlf: 51500877  mail: ecs@tdcspace.dk

 

  Suppleant

Niels Ole Kjær Grønnevang 7, 6560 Sommersted  tlf. 29622979. mail: laksefiskeren70@gmail.com

 

Comments are closed.