Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Ribe Sportsfiskerforening blev grundlagt i 1941 og tæller p.t. Ca. 400 medlemmer, med fiskeret i kilometervis, på noget af Danmarks bedste havørredvand, og med en meget fin laksebestand, hvor der hvert år fanges fisk på over 10 kg. Foreningen råder reelt over havørred- og laksefiskeriet fra lige øst for Ribe til åsystemets gydebanker. Medlemskab giver ret til fiskeri i  Ribe å, Gels å, Flads å, samt i Hjortvad å. Ribe Sportsfiskerforenings 348 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer har alene fiskeret til A-stykket (ca. 6 km. i luftlinie), som er et enestående stykke uspoleret dansk natur, beliggende i Gelsådalen (nedstrøms Gelsbro Dambrug). Foreningens øvrige medlemmer har fiskeret til alt fiskevand, som henhører under Ribe Sportsfiskerforening, dog ekskl. A-stykket.
Spørgsmål til Ribe Sportsfiskerforening bedes rettes direkte til Formanden på e-mail eller telefon.
Henvendelser angående medlemskab, rettes til Claus Warming Ehmsen.

Bestyrelsen i RSF

Ole VeltzhFormand

Ole Vilhelm Veltz, Skravevej 26, 6630 Rødding tlf: 22280407 mail: ole@weltz-keramik.dk

 

Claus Ehmsen

Næstformand og medlemsadministrator

Claus Warming Ehmsen, Ravnbjerg 7, 6630 Rødding tlf: 40497797 mail: claus.ehmsen@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Stig Linnet Guldborg, Hans Jacobsvej 54, 6760 Ribe tlf: 61989951 mail: stiglinnet@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Finn Kruse Jensen, Rosengade 60, 6600 Vejen tlf: 20833703 mail: finnkrusej@gmail.com

 

Gerda FeddersenBestyrelsesmedlem

Gerda Feddersen, Solbærvænget 13, 6600 Vejen tlf: 61662433 Mail: gf54@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Lars H. Hansen, Mellemdammen 20, 6760 Ribe tlf: 23348986 mail: larshh1950@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Emil Trans Appel,  Sct. Nicolai gade 6 A, 6760 Ribe tlf: 51919195  mail: appel.emil@gmail.com

 

 

Suppleant

Erik Schultz, Fiskergade 3, 6760 Ribe tlf: 51500877  mail: ecs@tdcspace.dk

 

 

Erik DahlgrenSuppleant og foreningskasserer

Erik Dahlgren Fladholm 44 6200 Aabenraa tlf: 30229635  mail: erik.dahlgren44@gmail.com

 

Suppleant

Bjarne Gert Rasmussen, Åvej 48, 6510 Gram tlf: 20950403  mail: br@grambynet.dk

 

Comments are closed.