Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Ribe Sportsfiskerforening blev grundlagt i 1941 og tæller p.t. Ca. 400 medlemmer, med fiskeret i kilometervis, på noget af Danmarks bedste havørredvand, og med en meget fin laksebestand, hvor der hvert år fanges fisk på over 10 kg. Foreningen råder reelt over havørred- og laksefiskeriet fra lige øst for Ribe til åsystemets gydebanker. Medlemskab giver ret til fiskeri i  Ribe å, Gels å, Flads å, samt i Hjortvad å. Ribe Sportsfiskerforenings 348 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer har alene fiskeret til A-stykket (ca. 6 km. i luftlinie), som er et enestående stykke uspoleret dansk natur, beliggende i Gelsådalen (nedstrøms Gelsbro Dambrug). Foreningens øvrige medlemmer har fiskeret til alt fiskevand, som henhører under Ribe Sportsfiskerforening, dog ekskl. A-stykket.
Spørgsmål til Ribe Sportsfiskerforening bedes rettes direkte til Formanden på e-mail eller telefon.
Henvendelser angående medlemskab, rettes til Claus Warming Ehmsen.

Bestyrelsen i RSF

Erik DahlgrenFormand
Erik Dahlgren
Fladholm 44
6200 Aabenraa
tlf: 30 22 96 35
erik.dahlgren44@gmail.com
Allan Kjærgaard..Næstformand
Allan Kjærgaard
Nederbyvænget 114, Aastrup
6100 Haderslev
tlf: 23 73 10 93
allan@allank.dk
Claus EhmsenBestyrelsesmedlem/medlemsregistrering/sekretær
Claus Warming Ehmsen
Ravnbjerg 7
6630 Rødding
tlf: 40 49 77 97
claus.ehmsen@gmail.com
Lars HansenBestyrelsesmedlem
Lars Holm Hansen
Mellemdammen 20, 2.
6760 Ribe
tlf: 23 34 89 86
larshh1950@gmail.com
Uffe SchrøderBestyrelsesmedlem
Uffe Schrøder
Gl. Vardevej 90
6700 Esbjerg
tlf: 22 75 09 27
uffenet.plo@dadlnet.dk
Ole VeltzhBestyrelsesmedlem
Ole Vilhelm Veltz
Skravevej 26
6630 Langetved/Rødding
tlf: 22 28 04 07
ole@weltz-keramik.dk
Gerda FeddersenBestyrelsesmedlem
Gerda Feddersen
Søndervang 15
6630 Rødding
tlf: 20 14 24 72
gf54@live.dk
Bjarne RasmussenSuppleant
Bjarne Gert Rasmussen
Åvej 48
6510 Gram
tlf: 20 95 04 03
br@grambynet.dk
Henrik OmmenSuppleant
Henrik Ommen
Vranderupvej 139
6000 Kolding
tlf: 60 61 44 49
q.ommen@hotmail.com
Bent Hyldborg SørensenSuppleant
Bent Hyldborg Sørensen
Søndergade 13
6580 Vamdrup
tlf: 22 74 89 89
bent.hyldborg@gmail.com

Comments are closed.