Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Ribe Sportsfiskerforening blev grundlagt i 1941 og tæller p.t. Ca. 400 medlemmer, med fiskeret i kilometervis, på noget af Danmarks bedste havørredvand, og med en meget fin laksebestand, hvor der hvert år fanges fisk på over 10 kg. Foreningen råder reelt over havørred- og laksefiskeriet fra lige øst for Ribe til åsystemets gydebanker. Medlemskab giver ret til fiskeri i  Ribe å, Gels å, Flads å, samt i Hjortvad å. Ribe Sportsfiskerforenings 348 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer har alene fiskeret til A-stykket (ca. 6 km. i luftlinie), som er et enestående stykke uspoleret dansk natur, beliggende i Gelsådalen (nedstrøms Gelsbro Dambrug). Foreningens øvrige medlemmer har fiskeret til alt fiskevand, som henhører under Ribe Sportsfiskerforening, dog ekskl. A-stykket.
Spørgsmål til Ribe Sportsfiskerforening bedes rettes direkte til Formanden på e-mail eller telefon.
Henvendelser angående medlemskab, rettes til Claus Warming Ehmsen.

Bestyrelsen i RSF

Erik Dahlgren

Formand

Erik Dahlgren Fladholm 44 6200 Aabenraa tlf: 30 22 96 35 erik.dahlgren44@gmail.com

 

Allan Kjærgaard..Næstformand

Allan Kjærgaard, Nederbyvænget 114, Aastrup, 6100 Haderslev tlf: 23 73 10 93 allan@allank.dk

 

Claus EhmsenBestyrelsesmedlem/medlemsregistrering/

sekretær

Claus Warming Ehmsen, Ravnbjerg 7, 6630 Rødding tlf: 40 49 77 97 claus.ehmsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Stig Linnet Guldborg, Hans Jacobsensvej 54, 6760 Ribe tlf: 75 41 12 09 stiglinnet@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Finn Kruse Jensen, Rosengade 60, 6600 Vejen tlf: 20 83 37 03 finnkrusej@gmail.com

 

 

Ole VeltzhBestyrelsesmedlem

Ole Vilhelm Veltz, Skravevej 26, 6630 Langetved/Rødding tlf: 22 28 04 07 ole@weltz-keramik.dk

 

Gerda FeddersenBestyrelsesmedlem

Gerda Feddersen, Solbærvænget 13, 6600 Vejen tlf: 61 66 24 33 gf54@live.dk

 

Bjarne RasmussenSuppleant

Bjarne Gert Rasmussen, Åvej 48, 6510 Gram tlf: 20 95 04 03 br@grambynet.dk

 

Bent Hyldborg SørensenSuppleant

Bent Hyldborg Sørensen, Søndergade 13, 6580 Vamdrup tlf: 22 74 89 89 bent.hyldborg@gmail.com

 

Suppleant

Erik Schultz, Fiskergade 3, 6760 Ribe tlf: 51500877 ecs@tdcspace.dk

 

 

Comments are closed.