Pokaler for 2019

Ribe Sportsfiskerforening har 4 vandrepokaler Henset til den årlige generalforsamling endnu ikke er afviklet, vil RSF hermed offentliggøre hvem der er tildelt foreningens pokaler for året 2019 Årets største LAKS blev fanget af Rasmus J. Mølleskov. LAKS på 113 cm 14.9 kg Årets største havørred, blev fanget af Ole Laursen. HAVØRRED på 85 cm 7.5 kg JUNIOR – Årets største fisk fanget af et JUNIOR medlem, ja her er der desværre ingen tilmeldt 2019. Gartner Mathiasens mindepokal: Pokalen uddeles til et medlem af foreningen, som ved sin optræden, initiativ, iderigdom eller lignende har gjort sig fortjent til en virkelig påskønnelse…

Fortsæt læsning

Aflysning af Generalforsamling 2020 i Ribe Sportsfiskerforening

I lyset af den tilspidsede situation vedrørende Covid-19, og som konsekvens af de anbefalinger der er kommet fra sundhedsmyndighederne, har bestyrelsen i samarbejde med Ribe Fritidscenter, besluttet at aflyse den planlagte generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening lørdag den 14. marts. Vi beklager aflysningen, men bestyrelsen mener ikke der er så vigtige punkter på dagsordenen, at det ikke kan vente.  Generalforsamlingen vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når det igen er forsvarligt at samles i større forsamlinger, og du vil til den tid modtage mail samt kunne følge opslag på RSF hjemmeside. Venlig hilsen Bestyrelsen for Ribe Sportsfiskerforening.

Fortsæt læsning

Elfiskeri efter moder fisk

Elfiskeriet startede som planlagt ved Gelsbro. Vejret var rigtig fint og antal af laks var ligeledes godt. Da man nåede ud til Amerikaneren, vest for Poulsens plads – var der fanget det antal moder fisk der skal bruges til dette års strygning – derfor er elfiskeri den 8. december aflyst. Der var, som det ses på billederne en rimelig høj vandstand i åen, men det voldte ingen problemer. Der blev fanget 47 hun fisk, heri blandt nogle rigtig store. Vedrørende han fisk blev der fanget 51, hvor den største var på 123 cm. Der blev set 10 Snæbler, her i…

Fortsæt læsning

Elfiskeri den 7. og 8. december 2019

Samarbejdsudvalget for Ribe å system oplyser at der er planlagt elfiskeri efter moderfisk(laks). Den 7. december starter elfiskeriet ca. kl. 9.15 hvor Gelså krydser hovedvej 24. Elfiskeriet slutter ca. kl 15.00 ved Staunagerbro NB: Elfiskeri den 8 december er AFLYST, da man har fanget de antal moderfisk der skal bruges til dette års strygning Den 8. december starter elfiskeriet ca. kl 9.00 ved Fole Dambrug. Elfiskeriet slutter ca. kl 16.00 ved Staunagerbro. NB: Henset til at vandstanden fortsat kan stå højt visse steder i åen – tages der forbehold for start og stop og dermed om der byttes om på…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforenings æresmedlem Bent Skjødt, er ikke længere i blandt os.

Bent Skjødt blev på generalforsamlingen 1987 valgt ind i bestyrelsen, som 1. suppleant. På da værende tidspunkt, stod foreningen overfor at skulle have en ny formand og den opgave var Bent villig til at påtage sig. I 1988 var Bent en af foregangsmændene for oprettelse af samarbejdet med Gram og Ribe Sportsfiskerforenings oprettelse af ”Laksefonden” hvis primære opgave var at opdrætte havørreder fra Ribe å systemets egne havørreder. Bent virkede, som formand for foreningen i perioden 1988 til og med 1992. Han blev senere udnævnt, som æresmedlem af RSF. Bent oplevede at åen blev rettet ud vest for Stavnager og…

Fortsæt læsning

Årets sidste fiskedag ved RSF

Solen strålende fra en næsten skyfri himmel, på årets sidste fiskedag. Heldigvis var vandstanden faldet en del de sidste par dage, så nu var det til at færdes sikkert langs åen. Omkring 18 medlemmer var mødt op til sæson afslutning ved K2, hvor foreningen stod klar kl. 12 med grillpølser, øl og vand. Der var indenfor de sidste par dage set en del flotte fisk ved vores vandløb. Så det lyder lovende for den kommende generation af både laks og havørreder. Skønt var det, da vi så Morten Holm fremvise en rigtig flot havørred på 67 cm 3.5 kg og…

Fortsæt læsning

Sæson afslutning den 31. oktober 2019

Inden længe er fiskesæsonen slut – i den anledning opfordre RSF, medlemmerne til at komme forbi K2 torsdag den 31. oktober, hvor vi sammen slutter sæsonen af på en hyggelig måde, med nogle gode fiskehistorier. RSF tænder grillen op, sælger øl, vand, pølser og brød, i K2 fra 12.00 til 13.00 – så længe lager haves. Knæk og Bræk

Fortsæt læsning

Havørred 83 cm 6.6 kg fanget på flue.

Finn Kruse er blevet glad for at fiske på fælles stykket i “Gels å sammenslutningens” fiskevand. Finn fangede på flue, sidst på eftermiddagen denne store havørred(han) 83 cm 6.6 kg. Så meget tyder på at fiskene er begyndt at trække op i Ribe å systemet, nu hvor vi har fået den megen nedbør.

Fortsæt læsning