Elfiskeri efter laks i Ribe Å systemet 2018

Til orientering, der elfiskes efter laks i Ribe Å systemet Lørdag den 1. december 2018: Starter ca. kl 9.15 hvor Gelså krydser hovedvej 24 Slutter ca. kl 15.00 ved Staunagerbro Søndag den 2. december 2018: Starter ca. kl 9.00 ved Fole Dambrug Slutter ca. kl 16.00 ved Staunagerbro Såfremt du ønsker at se de elfisker, så undgå venligst at gå i vejen for de folk der elfisker.

Fortsæt læsning

Tema aften, den 12. november

Mere end 60 lystfiskere, var mødt op til TEMA aften i Ribe Fritidscenter. Stig Pedersen, DTU Aqua, startede aftenens program med at fortælle om “Lakseundersøgelserne”, i den forbindelse kom Stig ind på “Status for bestanden af vilde 1/2 års fisk”. “Opgang af vestjyske laksebestand 2008-2017”. “Lystfiskerfangster i laksevandløbene”. “Habitat eksempel – substrat” herunder str. på gydegrus og skjulesten og meget mere. Ligeledes fortalte han om    “Lystfiskerfangster og opgang”. Sammenlignet med øvrige vandløb. Samt de springskader, Dansk Center for Vildlaks(DCV) havde registreret i forbindelse med de moderlaks, der blevet elfisket i 2014. Hvis du ønsker at se hele Stigs præsentation…

Fortsæt læsning

RSF har modtaget en Donation på 5000,- kr.

Foreningen har modtaget en Donation på 5000,- kr. På årets sidste fiskedag kom foreningens tidligere næstformand Erik Schultz forbi K2, for lidt hyggelig samvær med de fremmødte fiskekammerater. I den forbindelse nævnte Erik Schultz til formanden Erik Dahlgren, at han på baggrund af den flotte istandsættelse, som Gerda og Arling Feddersen har lavet i stueetagen på K2, vil han gerne donere RSF med 5000 kr. til hjælp for istandsættelse af soverummet på 1. sal. Ribe Sportsfiskerforening, siger hermed tak for denne flotte donation.

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder 2018

Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer har jævnfør Samarbejdsudvalgets hjemmeside, indrapporteret følgende HAVØRRED fangster i Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand 2018. Som det ses har opgangen af havørreder i fiskesæsonen været dårlig i 2018. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet den varme sommer med lav vandstand og dermed ringere passage forhold – måske endda en lille årgang. Rapporten afspejler tidspunktet, for hvornår havørreden blev fanget i 2018, samt fangstredskab. Vi håber, det bliver bedre i de kommende år. Tak til de medlemmer, der har sendt foto og fangstberetninger til foreningen. En hjemmeside er intet værd uden medlemmernes input. På hjemmesiden under ”FANGSTER” –…

Fortsæt læsning

Skøn dag blandt fiskekammerater.

Skøn dag blandt fiskekammerater. K2 er i denne uge lejet ud til “Lystfiskere der sætter hygge og kammeratskab meget højt”. I den forbindelse var “Seniorerne”, som traditionen tro mødes hver 14. dag, til seniorfiskeri – inviteret med til fællesspisning på K2. Menuen var “Jægergryde”. Ikke nok med at maden smagte fortrinlig, ja så var det sociale samvær så sandelig også tilstede. Der blev fortalt fiskehistorier samt hændelser fra de sidste dages fiskeri. Fangster og genudsætning af fisk – nogle mere planlagt end andre.  

Fortsæt læsning

Temperaturen er faldende og vandstanden stigende

Efter et par dage med regn og rusk, ser det ud til at vand temperaturen er faldende og vandstande stigende. Ribe Sportsfiskerforening tidligere udsendte anbefaling  vedrørende begrænsninger i fiskeriet efter laks og havørred grundet høj vandtemperatur ophæves hermed. Vi håber, så fortsat at vi kan bibeholde et normalt vejrskifte med regn og rusk, så vandstanden fortsat stiger, og nye fisk kommer op. Følg status på vandløbs temperaturen, via hjemmesiden. Stiger  vandtemperaturen igen,  kan det blive aktuelt med begrænsninger igen. Med venlig hilsen Bestyrelsen NB: Kvoten for laks over 75 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand. Så HUSK at følge …

Fortsæt læsning

Laks og havørred lider i varmen

Fredag aften den 27. juli 2018 blev vandtemperaturen målt 6 steder i Ribe Sportsfiskerforenings fiskevand. Termometeret viste 21 gr. Laks og havørred har dårlige overlevelseschancher ved genudsætning, når vandtemperaturen overstiger 18 gr. Ribe Sportsfiskerforening anbefaler derfor – med baggrund i den ekstraordinære vejrsituation, at fiskeri efter laks og havørred indskrænkes til efter solnedgang og før solopgang. Vi håber, der i den nærmeste fremtid kommer et ordentligt vejrskifte med regn og rusk, så vandstanden stiger, og nye fisk kommer op. Bestyrelsen Ribe Sportsfiskerforening

Fortsæt læsning

STOP for hjemtagelse af laks over 75 cm

Kvoten for laks over 75 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand. Der kan være en tilbage på lakse “B” vand. Der må fortsat hjemtages, små laks på 75 cm eller derunder på RSF fiskevand. Ligeledes kan der være store laks tilbage på “Gelsåsammenslutningens” fiskevand. Men HUSK at følge status på Samarbejdsudvalgets hjemmeside.

Fortsæt læsning

Erik Erbs, med en flot maj springer.

Erik fangede denne flotte havørred på 72 cm 5.4 kg i Gels å, her til formiddag i højt solskinsvejr. Havørred blev fanget på hans favorit spinner “Rooster”. Havørreden  sprang ud af vandet flere gange, som Erik siger det må være det man kalder en “maj springer”

Fortsæt læsning