RSF REGLER

Nedenstående regler, er dem som er gældende i vort fiskevand. Fiskes der andre steder bør man orienterer sig om reglerne der. Iøvrigt er fiskeriloven altid gældende.

1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober

2. Der må kun anvendes èn krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog.

3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.(helt nedklemte modhager)

4. Ifølge RSF’s regler er orm det eneste naturlige agn, som må benyttes. Der må ikke benyttes duftstoffer i RSF’ fiskevande. Ny bekendtgørelse: Der må fra sæsonen 2024 benyttes J-kroge til ormefiskeri, modhager skal forsat klemmes ind, hvis kroggabet højest er 6 mm må der anvendes modhager, dette glæder kun ved fiskeri med naturlig agn. Bemærk kun fiskeri med orm er tilladt i Ribe Sportsfiskerforeningen, og vær opmærksom på at der i foreninger kan være individueller regler.

5. Laksefiskeriet styres ved en kvote.

6. Der må fra å systemet, når kvoten er fordelt, hjemtages 1 laks pr. fiskekort pr. sæson.

7. Der er fra myndighedernes side stillet krav til fangstregistrering dvs. Indberetning af fangster er obligatorisk for alle medlemmer iht. vedtægterne og gøres direkte på “Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet'” hjemmeside.

Indberetning af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.

Indberetning af havørred, bækørred og stalling skal ske senest 4 dage efter fangst/genudsætning er foretaget

Regler for fisk fanget på Gelså sammenslutningens fiskevand læses her: Gelså sammenslutningen

8. Mindstemål: Havørred 40 cm, laks 40 cm, bækørred 35 cm (i Hjortvad Å dog 40 cm), ål 45 cm og gedde 60 cm. Stallingen er totalfredet.

9. Stiger  vandtemperaturen over 18 gr., anbefaler bestyrelsen, at fiskeriet efter laks og havørred begrænses til efter solnedgang og før solopgang.

Følg status på vandløbs temperaturen, via hjemmesiden. “Vandstand og temperatur”

 DTU’s anbefalinger til skånsomt lystfiskeri: Læses her 

Comments are closed.