Fredninger

Snæbel, stalling og nedfaldsfisk er totalfredede og skal straks genudsættes så skånsomt som muligt.
Gedde, 15. marts til 30. april. begge dage incl.


(DTU anbefaler i øvrigt):

1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt.

2. Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.

3. Løft på intet tidspunkt fisk ud af vandet, som skal genudsættes.

4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå derved lang fight tid.

5. Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.

(RSF tilføjer):

1. Håndter fisk der skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

2. Anbring målemærker på din fiskestang, så du hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

3. Brug knudefri og finmasket fangstnet

Comments are closed.