Regler for brug af shelter


Ribe Sportsfiskerforening’s regler for brug af shelter og borde/bænke ved K2
  1. Må kun benyttes af RSF’s medlemmer, +familie, +fiskekollegaer i føl geskab med RSF medlem.
  2. Tag hensyn til hinanden, når flere benytter shelterne
  3. Der må grilles med egen grill (må ikke være placeret på bordet).
  4. Bål må ikke etableres pga. brandfare.
  5. Pas på shelterne, ryd pænt op efter brug
  6. Affald tages med hjem evt. lægges i affaldsbeholder ved K2.
  7. Medbring selv vand, der forefindes ikke vand ved sheltere.
  8. Nærmeste offentlige toilet er ved P-plads ved Ribe landevej/Gelsbro.
  9. Vis hensyn til evt. lejere af K2.

Bestyrelsen for RSF

 

Comments are closed.