Fluebinding sæsonen 2017-2018

Taske

I sidste vintersæson tog foreningens bestyrelse, initiativ til fluebindings aftner i K2 to gange om måneden. Det var en rimelig succes med et samlet fremmøde på 6-8 personer pr. gang, som fyldte bordet i køkkenet fuldt op. Udover de fluer der blev bundet, gik fiske snakken livligt henover bordet. Der…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforening info brev den 6. nov. 2017

Formands-brev

Kære medlemmer Fiskesæsonen 2017 er nu slut. Vi står over for at skal modtage jeres rapportering af fangster for bl.a. HØ. Du opfordres derfor til at rapporterer via RSF hjemmesiden og derved undgå gebyr på kr. 500.00 I henhold til vores vedtægter, skal alle medlemmer rapporterer alle fangster senest den…

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder

Havørreder 2017

   Fangststatistik. Vel vidende at fangstrapporterne sandsynligvis ikke er helt korrekte, da enkelte medlemmer gennem en årrække har glemt at indsende fangstrapport. Eller været tilbageholdende med at oplyse, deres fangster. Så derfor formoder vi at de korrekte fangster, kan være en del større. Her ses hvad vi har registreret. RSF…

Fortsæt læsning

“Trampe sti” langs Gels å.

Trampe sti

  På kortet er det illustreret med en blå streg, hvor de gamle ”trampe stier” er. Ligeledes er færdsel tilladt langs med åen i de skraverede områder. Følg dette link: Kort over Gels å med “trampe stier” Kortene over RSF fiskevand er blevet opdateret den 29. nov. 2017

Fortsæt læsning

Samarbejdsudvalget elfiskede efter moderfisk

Elfiskeri mix

Samarbejdsudvalget havde til opgave at elfiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017. Lørdag blev der elfisket i Fladså fra Fole Dambrug til Harreby bro. Og søndag i Gels Å, fra Gelsbro bro til Poulsen plads. El fiskeriet er godt overstået. 98…

Fortsæt læsning

HAVØRRED fangster 2017

RSF havørred fangster 2017

Ribe Sportsfiskerforenings samlede HAVØRRED fangster for 2017. Fangsterne er talt op for de respektive vandløb. ”Ribe Å”, ”Gels Å”, ” Flads Å” og ”Hjortvad Å”. Med angivelse af fangster for de enkelte måneder, samt køn på fisken ”Hun”, ”Ved ikke”, “Han”. Midt på siden kan der aflæses antal GENUDSATTE fisk,…

Fortsæt læsning

Parkeringspladsen ved KARKOVGAARD er blevet nedlagt.

Karkovgaard P-plads nedlagt

Info til alle medlemmer af RSF. Parkeringspladsen ved KARKOVGAARD er blevet nedlagt.  Begrundelsen er, dels er den ikke meget benyttet og dels ligger den, så eventuelle brugere fristes til at gå tværs over markerne for at komme til åen. Generelt har RSF kun lejet fiskeretten ved lodsejerne, men ikke færdsel…

Fortsæt læsning

Elfiskeri efter moderfisk “LAKS”

Elfiskeri efter moderfisk 9 og 10 dec ok med hjælpere

  Hej Vi har nu de hjælpere vi skal bruge – ellers TAK for din interesse. Samarbejdsudvalget har til opgave at fiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017. Lørdag skal der elfiskes i Fladså fra Fole Dambrug til sammenløbet med Gels…

Fortsæt læsning

Fangstrapport fra Bent Ole Bundgaard Pedersen

Motiv fra Gels Å - RSF skønne fiskevand

Bent Ole oplyser i sin fangstrapport at han henover sæsonen har fanget følgende havørreder på flue. Gels Å – Juni måned Havørred(hun) på 57 cm 2,3 kg Gels Å – juli måned Havørred(hun) på 63 cm 3,2 kg Gels Å – juli måned Havørred(hun) på 63 cm 3,1 kg Hjortvad…

Fortsæt læsning