Kom til fluebindingsaften i K2

 

fluebinding-stickOnsdag den 2. november gik starten på vores fluebindingsaftner. Ole Mathiesen og Uffe Schrøder instruerede. Fremmødet var beskedent, så mød op til nogle hyggelige timer i K2.

Onsdag den 16. november vil Søren Lundgaard og Claus Arnfelt Andersen instruerer. Den 30. november instruerer Ole og Uffe, og onsdag den 14. december instruerer Søren og Claus.

Vi starter som vanlig kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. RSF giver kaffe og brød.
Medbring selv fluestik mv., RSF leverer materiale til de fluer, der instrueres i. Du er også velkommen til at binde fluer uden at følge instruktørerne.

Kom til nogle hyggelige flueaftner i foreningens klubhus.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

flue-6   flue-4  flue-5

Ribe Sportsfiskerforening info brev

Den 31. Oktober 2016.

Kære medlemmer
Fiskesæsonen 2016 er nu slut. Fangstmæssigt havde vi en flot
sæsonstart, med mange flotte fangster af laks. Kvoten for laks
over 75 cm. blev hurtig opfisket.
Udfra de mange indrapporteringer vi har har modtaget kan vi se
at, der fra sæson start til udgangen af juli måned, er fanget et
meget stort antal havørreder.
I august, september og det meste af oktober måned, blev passage
forholdene for fiskene i Ribe by næsten umulige. Esbjerg
kommune arbejdede i denne periode på restaureringer af
passagerne i Ribe by. Det medførte, at der var mere eller mindre
lukket af for vandføringen opstrøms Ribe by.
Desuden manglede vi regnvand i samme periode. Det indebar, at
åen var lavvandet. September måned var varm med masser af
solskin, dejligt flot vejr. Det var naturligvis ikke så godt for
fiskeriet.

Indrapportering af fangster for HØ og bækørreder. Undgå gebyr
på kr. 500.00
I henhold til vores vedtægter, skal alle medlemmer indrapporterer
alle fangster senest den 15. november. Dette gælder også for
medlemmer, der ikke har fanget noget.
Der indrapporteres blot et 0 under antal fangster.
Indrapportering foregår kun på vores egen hjemmeside. Til jer
medlemmer der ikke kan finde ud af det, kan i sende mig en mail.
Med fangst dato, fiske art, vægt og mål, samt navn på åen, hvor
fiskene er fanget. I er altid velkommen til at ringe eller skrive til
mig, og jeg vil være jer behjælpelig! Dermed undgår i et gebyr på
kr. 500.00, der pålægges næste års kontingent ved manglende
indrapportering.

Infomøde
Husk infomødet den 8. november kl. 19.00 i RibeFritidcenter,
Sportsvej 8, 6760 Ribe.
Kom gerne i god tid, der kommer mange. Vi starter mødet præcis,
idet vi har meget på programmet. Mødet slutter kl. 22.00.
Spændende oplægsholdere, der bliver tid til at stille spørgsmål. Se
hjemmesiden.

Fluebinding i efterår/vintersæsonen. Se hjemmeside.
Kom og deltage til råhygge i klubhuset K2, Kaltoftvej 2, 6510
Gram.
Vi starter onsdag den 2. November kl. 19.00 præcis.
Vi har 4 dygtige instruktør som er : Claus, Søren, Ole og Uffe.
De vil 2 af gangen pr. klubaften vise os, hvordan vi binder 2
forskellige fluer. Der bliver der et hold for nybegyndere, og et
hold for de øvede. Til disse fluer betaler RSF for materialerne.
Medbring gerne jeres egne materialer m.m.. I bestemmer
naturligvis selv, hvad i vil hygge jer med og dele med andre.
RSF er vært for kaffe og et stykke kage.
Meld jer straks til. Send en SMS til Uffe på tlf.nummer 22750927,
eller send en mail til mig eller SMS tlf. nummer 20739648

Opråb – Hjælp til selvhjælp
Vores gode og flittige formand for vandplejeudvalget (for hele
Ribe å Systemet)
Niels Lodberg Michaelsen, bruger enormt meget tid på, at opsøge,
udpege og kortlægge nye gydepladser for fiskene. Niels afholder
mange møder med kommunerne, for at få tilladelserne igennem.
Niels har derudover også selv arbejdshandskerne på, når der skal
rives grus og flyttes sten, ved etableringer af nye gydepladser i
hele Ribe å Systemet.
Tidligere kom der mange medlemmer, og hjalp med at få grus og
sten etableret i vandløbene.
Det kniber desværre med med opbakningen til opgaverne. Vi ved
naturligvis godt, at alle medlemmer har travlt på jobbet og privat.
Den nøgne kendsgerning kender alle medlemmer. Jo flere nye
gydepladser der bliver etableret – jo flere fisk kommer til åen. Og
dermed mange flere fangster.

Søndag den 6. November kl. 9.00 holder vi arbejdsdag.
Vi har et par mindre vedligeholdelser og å – gennemgange, der
skal laves.
Niels håber på, at der er flere medlemmer, der har tid og lyst til at
hjælpe med opgaverne.
Mødestedet bliver i Gram området. Nærmere info til de tilmeldte.
Meld dig til Niels Lodberg Michaelsen
Mail adresse : nlm@lodberg.org
Telefon : 31718293

Med venlig hilsen
Asger Brodde
Formand
RSF
www.ribesportsfisker.dk
Mail adresse : abrodde@icloud.com
Telefon : 20739648

Fluebinding i K2

flue-1 flue-4 flue-5   flue-6

 

 

 

 

Kære medlemmer kom til fluebindingsaften i vores klubhus K2.

Der er instruktører for nybegyndere og for øvede fluebindere.

Vi starter sæsonen onsdag den 2. november 2016 og ellers onsdage i lige ugenumrer, den 16. nov., 30. nov., og14. dec ., i alt 4 gange inden jul.

Fluebinding i K2 finder sted på følgende dage i 2017.
torsdag den 12. og 26. januar, torsdag den 9. og 23. februar og torsdag den 9. og 23. marts.

Aftnerne starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. RSF giver kaffe og brød/kage.

4 af foreningens erfarne fluebindere, Uffe Schrøder, Ole Mathiesen, Søren Lundgaard og Claus Arnfeldt Andersen vil på skift 2 og 2 instruere på fluebindingsaftnerne. En instruerer nybegyndere og en øvede fluebindere.

Medbring selv fluestik, kroge evt. bordlampe, og hvad du måtte have af materialer.
RSF leverer materialer til de fluer, der instrueres i. Det vil typisk være 2 forskellige fluer pr. aften.

Du er selvfølgelig også velkommen til at binde dine egne fluer uden at følge instruktørerne.

Bestyrelsen håber vi i fællesskab kan skabe tradition for hyggelige fluebindingsaftner i vintersæsonen og få en god gang fiskesnak.

Mød op, men send gerne en SMS til 22 75 09 27, Uffe Schrøder, så vi ca. ved, hvor mange, der kommer.

Med venlig hilsenK2
Bestyrelsen
bjarnes-flue20161017_193007

FiskeRIBEtragtninger

RSF Fiskeribetragtninger

Foreningens tidligere klubblad ”FiskeRIBEtragtninger”, der blev udgivet i perioden 1985 til 2013 kan nu læses her på hjemmesiden, under MEDLEMSINFO eller følg linket FiskeRIBEtragtninger  

Fortsæt læsning

Fluebinding 2017 i K2

20161214_202822

Bemærk fluebindingsaftnerne er flyttet til torsdage, i håbet om en større tilslutning. Fluebinding i K2 finder sted på følgende dage i 2017. torsdag den 12. og 26. januar, torsdag den 9. og 23. februar og torsdag den 9. og 23. marts.

Fortsæt læsning

Glædelig Jul samt et Godt Nytår

20161219_194707

Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening Du og din familie ønskes en glædelig Jul samt et godt Nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres opbakning til bestyrelsen. Samtidigt takker vi alle jer, der har bidraget med det frivillige arbejde for RSF. Vi ser frem til, sammen…

Fortsæt læsning

Kære medlemmer

Bro Flads å 2007

Generalforsamlingen for 2017 bliver lørdag den 18. marts kl. 13. Sted: Ribe Fritidscenter Sportsvej 8, 6760 Ribe Dagsorden iflg. vedtægter. Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2017 iht. vedtægterne. Der vil blive fremsendt mail vedrørende indkaldelse til medlemmerne i god tid. Ligeledes vil…

Fortsæt læsning

Flue binding i K2 samt Julehygge

K2

Flue binding i K2 samt lidt Julehygge Onsdag den 14. december kl. 19 har vi igen fluebinding i K2. Ole Mathiesen instruerer. Kom og deltag, vi binder selvfølgelig fluer, men der bliver også julehygget og en god gang snak, om de store fisk vi tabte, og dem vi gerne vil…

Fortsæt læsning

El-Fiskeri i Hjortvad å

20161203_103520_20161203201924_0

Sikke en skøn formiddag at starte el-fiskeriet på. Der var let rim frost i græsset og solen stod højt på himlen. Som planlagt mødtes vi med Dansk Center for Vildlaks(DCV) ved sandfanget i Ribe by. Allerede inden båden var sat i vandet, så vi fisk der sprang. Et flot syn,…

Fortsæt læsning

Sikke en skøn dag – masser af Laks.

20161202_103908_20161202192358_0

     Dagens El-fiskeri i Gels å, gik rigtig fint. Vejret var perfekt og de fremmødte lystfiskere fik syn for sagen, lige fra start. Samarbejdsudvalget for Ribe å System, have aftalt med Dansk Center for Vildlaks(DCV) at de skulle foretage el-fiskeriet i år – efter moder fisk til den kommende generation…

Fortsæt læsning

El-fiskeri i Ribe å System 2016

20160829_102351

El-fiskeri i Gels Å og Hjortvad Å Den foreløbige plan for el-fiskeriet Ribe å System i 2016 ser ud som følger. Fredag den 2.12 i Gels Å. Mødested ved rastepladsen, hvor Gels Å løber under Ribe Landevej kl. 10.00 og der el-fiskes/sejles til Varming. Lørdag den 3.12 mødested ved Sandfanget…

Fortsæt læsning

Fluebindingsaftener i Ribe Sportsfisker Forening.

img_0772

D. 2. november gik starten på RSFs flue bindings aftener. Det var 2 hyggelige timer, hvor Ole Mathiesen demonstrerede monteringen af en fjervinge på en ”Thunder & Lightning”     Den 16. november blev der rå hygget igen til fluebinding i klubhuset(K2), hvor vi havde besøg af Claus Arnfeldt Andersen,…

Fortsæt læsning