Lej K2 og tag på ferie i den sønderjyske natur

Husk du som medlem kan leje RSF klubhus, som er beliggende i et naturskønt område midt i forenin-gens bedste fiskevand. Mellem Gels å og Flads å. Fra huset er der udsigt over engen til Gels å, som slynger sig lige nedenfor. Huset indeholdende inventar og ny renoveret soverum med plads…

Fortsæt læsning

Skal dit foto med på hjemmesiden….

Hvis du ønsker det, tilbyder RSF fortsat at offentliggøre et foto af din fangst, her på hjemmesiden samt RSF’s facebook side, som reelt er en kopi af de opslag der er på hjemmesiden. Send en mail vedhæftet billede fil, til ribesportsfiskerforening@gmail.com  Indeholdende flg. data: Dit navn, fiske art, længde, vægt…

Fortsæt læsning

Tema aften, den 12. november

Mere end 60 lystfiskere, var mødt op til TEMA aften i Ribe Fritidscenter. Stig Pedersen, DTU Aqua, startede aftenens program med at fortælle om “Lakseundersøgelserne”, i den forbindelse kom Stig ind på “Status for bestanden af vilde 1/2 års fisk”. “Opgang af vestjyske laksebestand 2008-2017”. “Lystfiskerfangster i laksevandløbene”. “Habitat eksempel…

Fortsæt læsning

RSF har modtaget en Donation på 5000,- kr.

Foreningen har modtaget en Donation på 5000,- kr. På årets sidste fiskedag kom foreningens tidligere næstformand Erik Schultz forbi K2, for lidt hyggelig samvær med de fremmødte fiskekammerater. I den forbindelse nævnte Erik Schultz til formanden Erik Dahlgren, at han på baggrund af den flotte istandsættelse, som Gerda og Arling…

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder 2018

Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer har jævnfør Samarbejdsudvalgets hjemmeside, indrapporteret følgende HAVØRRED fangster i Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand 2018. Som det ses har opgangen af havørreder i fiskesæsonen været dårlig i 2018. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet den varme sommer med lav vandstand og dermed ringere passage forhold – måske…

Fortsæt læsning

Afslutning på årets fiskesæson 2018.

Afslutning på årets fiskesæson 2018. Med et pragtfuldt vejr med en let frisk vind, fik vi afsluttet fiskesæsonen. Godt en halv snes medlemmer fandt vejen til K2, hvor der blev afsluttet med grill, øl og vand. Fangsterne udeblev, men vi håber at de fisk der er på vej eller allerede…

Fortsæt læsning

John Frost laks 61 cm 2.2 kg

John Frost laks 61 cm 2.2 kg

John Frost skriver i sin fangstberetning. Så lykkedes det mig at fange årets første fisk i Ribe Å – men for mit vedkommende desværre også den sidste i år. Fangede denne laks på 61 cm og 2,2 kg ved 17-tiden i lørdags i et dejligt fiskevejr.

Fortsæt læsning

Erik Erbs havørred 69 cm 4.3 kg

Erik Erbs havørred 69 cm 4.3 kg

Erik Erbs, har sendt denne beretning til foreningen Efter en to timers fisketur gav det 2 havørreder. Først en lille udlejet hun fisk, omkring de 40 cm, som blev genudsat. Kort tid efter kom så denne hun fisk 69 cm og med en god vægt 4,3 kg. Fanget i Gels…

Fortsæt læsning