Arbejdsweekend i K2, 25. og 26. august

  Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening, lørdag den 25. august fra kl. 9.00 – 16.00 og søndag den 26. august 2018 fra kl. 9.00 – 16.00 er der arbejdsdage på K2. Foreningen er kontraktligt forpligtet til at tage sig af vedligeholdelsen af K2. Vi har virkelig brug for din hjælp…

Fortsæt læsning

STOP for hjemtagelse af laks over 75 cm

Kvoten for laks over 75 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand. Der kan være en tilbage på lakse “B” vand. Der må fortsat hjemtages, små laks på 75 cm eller derunder på RSF fiskevand. Ligeledes kan der være store laks tilbage på “Gelsåsammenslutningens” fiskevand. Men HUSK at følge status…

Fortsæt læsning

Lej K2 og tag på ferie i den sønderjyske natur

Husk du som medlem kan leje RSF klubhus, som er beliggende i et naturskønt område midt i forenin-gens bedste fiskevand. Mellem Gels å og Flads å. Fra huset er der udsigt over engen til Gels å, som slynger sig lige nedenfor. Huset indeholdende inventar og ny renoveret soverum med plads…

Fortsæt læsning

Senior fisketur 2018

  Vi indbyder igen i år alle medlemmer til hyggeligt samvær og lidt fiskesnak. Tilbuddet gælder principielt alle, men i praksis vil det nok være ”seniorer” eller ”ikke-arbejdsramte” som i overvejende grad der vil kunne deltage. Vi tillader os derfor at kalde det ”SENIOR FISKETUR”, men som sagt alle er…

Fortsæt læsning

Martin Lausen havørred 61 cm og 2.6 kg

Martin skriver: Var en tur ved Hjortvad å. Her så jeg et par tyre kalve der skræmte en fisk, gik så lidt længer nedstrøms. Heldigt nok fangede jeg denne havørred, det var nok den fisk, som havde rørt på sig. Men et par minutter senere kom der en stor trækkende…

Fortsæt læsning

Temperaturen er faldende og vandstanden stigende

Efter et par dage med regn og rusk, ser det ud til at vand temperaturen er faldende og vandstande stigende. Ribe Sportsfiskerforening tidligere udsendte anbefaling  vedrørende begrænsninger i fiskeriet efter laks og havørred grundet høj vandtemperatur ophæves hermed. Vi håber, så fortsat at vi kan bibeholde et normalt vejrskifte med…

Fortsæt læsning

RSF aflyser ”SENIOR FISKERTUR”.

  Med henvisning til foreningens tidligere opslag: ”Laks og havørred lider i varmen” aflyses de planlagte Senior fisketure – Indtil situationen bedres og vandtemperaturen falder til et mere stabilt niveau. Følg situationen vedrørende aflysningen af “SENIOR FISKETUR” under fanebladet “AKTIVITETER” på hjemmesiden.

Fortsæt læsning

Vandtemperatur og vandstand

  Aflæs den aktuelle vandtemperatur og vandstand m.m. Der har været et ønske om et link til ”HYDROMETRI” hvor man løbende kan følge vandstanden og vandtemperaturen for de forskellige vandløb i Danmark, herunder “Ribe å systemet”. Det gøres via dette link http://www.hydrometri.dk/hyd/ RSF har nu oprettet dette link permanent på…

Fortsæt læsning

FISKE KONKURRENCE

FISKE KONKURRENCE Lørdag den 15. sept. kl. 08.00 til søndag den 16. sept. kl. 12.00 Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening Vi indbyder hermed alle RSF medlemmer til HAVØRRED fiskekonkurrence Igen i år har vi fået mange flotte  præmier af vores trofaste sponsorer. Hoved sponsor: Go Fishing,   Kolding Jagt og…

Fortsæt læsning

Laks og havørred lider i varmen

Fredag aften den 27. juli 2018 blev vandtemperaturen målt 6 steder i Ribe Sportsfiskerforenings fiskevand. Termometeret viste 21 gr. Laks og havørred har dårlige overlevelseschancher ved genudsætning, når vandtemperaturen overstiger 18 gr. Ribe Sportsfiskerforening anbefaler derfor – med baggrund i den ekstraordinære vejrsituation, at fiskeri efter laks og havørred indskrænkes…

Fortsæt læsning

Henkastning af cigaretskodder

Så er den gal IGEN, et eller flere medlemmer efterlader cigaretskodder på P-Pladsen ved Årupvej. Foreningen har igen været ude for at rydde op efter medlemmer, som har henkastet cigaretskodder på P-Pladsen ved ÅRUPVEJ. Det er FORBUDT at efterlade affald ved vores P-Pladser. NB: Tænk på brandfaren – Affald skal…

Fortsæt læsning