Ribe og Sønderjysk Sportsfiskerforening laver fælles klubaftener

Ribe og Sønderjysk Sportsfiskerforening laver fælles klubaftener, hver tirsdag kl. 19 – 21 i Gram i Sønderjyskes klublokaler – i hele vinter perioden, til fiskesæsonen starter i åen. Der vil være forskellige aktiviteter, som fluebinding, spinnebyg, net / krebsebrikker, foredrag eller noget helt andet, kan også være fiskesnak. hygge om…

Fortsæt læsning

Søndagens el-fiskeri, forløb fint.

Der blev el-fisket i Fladså, fra Fole dambrug og et stykke nedstrøms Harreby bro. På dette tidspunkt havde man fanget det ønskede antal laks. 13 han- og 11 hun laks, samt en Snæbel, som blev registreret og mærket med en chip. Generelt var det positivt at se så mange forskellige…

Fortsæt læsning

Dagens el-fiskeri efter laks gik rigtig godt

Dagens el-fiskeri efter laks gik rigtig godt, der blev fanget 38 stk. han-, 37 stk. hun laks. Af de 75 laks var 41 fedtfinneklippet. Der fortsættes igen i morgen i Fladså, nedstrøms Fole dambrug – indtil man har de resterende antal laks. Det tilstræbes altid at have 50 af hvert…

Fortsæt læsning

Elfiskeri efter laks i Ribe Å systemet 2018

Til orientering, der elfiskes efter laks i Ribe Å systemet Lørdag den 1. december 2018: Starter ca. kl 9.15 hvor Gelså krydser hovedvej 24 Slutter ca. kl 15.00 ved Staunagerbro Søndag den 2. december 2018: Starter ca. kl 9.00 ved Fole Dambrug Slutter ca. kl 16.00 ved Staunagerbro Såfremt du…

Fortsæt læsning

Tema aften, den 12. november

Mere end 60 lystfiskere, var mødt op til TEMA aften i Ribe Fritidscenter. Stig Pedersen, DTU Aqua, startede aftenens program med at fortælle om “Lakseundersøgelserne”, i den forbindelse kom Stig ind på “Status for bestanden af vilde 1/2 års fisk”. “Opgang af vestjyske laksebestand 2008-2017”. “Lystfiskerfangster i laksevandløbene”. “Habitat eksempel…

Fortsæt læsning

RSF har modtaget en Donation på 5000,- kr.

Foreningen har modtaget en Donation på 5000,- kr. På årets sidste fiskedag kom foreningens tidligere næstformand Erik Schultz forbi K2, for lidt hyggelig samvær med de fremmødte fiskekammerater. I den forbindelse nævnte Erik Schultz til formanden Erik Dahlgren, at han på baggrund af den flotte istandsættelse, som Gerda og Arling…

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder 2018

Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer har jævnfør Samarbejdsudvalgets hjemmeside, indrapporteret følgende HAVØRRED fangster i Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand 2018. Som det ses har opgangen af havørreder i fiskesæsonen været dårlig i 2018. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet den varme sommer med lav vandstand og dermed ringere passage forhold – måske…

Fortsæt læsning

Afslutning på årets fiskesæson 2018.

Afslutning på årets fiskesæson 2018. Med et pragtfuldt vejr med en let frisk vind, fik vi afsluttet fiskesæsonen. Godt en halv snes medlemmer fandt vejen til K2, hvor der blev afsluttet med grill, øl og vand. Fangsterne udeblev, men vi håber at de fisk der er på vej eller allerede…

Fortsæt læsning