Fangststatistik for havørreder 2018


Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer har jævnfør Samarbejdsudvalgets hjemmeside, indrapporteret følgende HAVØRRED fangster i Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand 2018.
Som det ses har opgangen af havørreder i fiskesæsonen været dårlig i 2018. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet den varme sommer med lav vandstand og dermed ringere passage forhold – måske endda en lille årgang. Rapporten afspejler tidspunktet, for hvornår havørreden blev fanget i 2018, samt fangstredskab.
Vi håber, det bliver bedre i de kommende år.

Tak til de medlemmer, der har sendt foto og fangstberetninger til foreningen. En hjemmeside er intet værd uden medlemmernes input.

På hjemmesiden under ”FANGSTER” – ”FANGSTATISTIK FOR HAVØRREDER” kan de forrige års fangster ses og sammenlignes.

Comments are closed.