Afslutning på årets fiskesæson 2018.

Gels å opstrøms ØdegårdsbroenAfslutning på årets fiskesæson 2018.
Med et pragtfuldt vejr med en let frisk vind, fik vi afsluttet fiskesæsonen. Godt en halv snes medlemmer fandt vejen til K2, hvor der blev afsluttet med grill, øl og vand. Fangsterne udeblev, men vi håber at de fisk der er på vej eller allerede er i systemet, vil bibringe os med en ny generation til de kommende år.
Snakken gik på de flotte fangster, der havde været. Og ikke mindst de oplevelser der havde været med tabte fisk. Dagen sluttede af med at få fjernet et par grene og et træ, som havde kilet sig fast ved “Ødegårds broen” og spærrede næsten hele vandløbet.

Tak til alle medlemmer for denne sæson.

Hygge i gårdspladsen..

 

Gerda og Erik griller pølser

Der berettes om årets fiskeri

 

Hygge

 

Ødegårds broen, hvor det kan ses at træet spærre 3/4 af vandløbet og vandpresset ville blive endnu større ved højere vandstand

Der måtte gang i stigen, for at nå ned til træet, som havde kilet sig fast under broen

Så er der gang i motorsaven

Der skulle hives godt til, for at få den oversavede stolpe i land

Med fælles hjælp fik vi trækronen fri af broen

Husk vi har “Tema aften for alle lystfiskere i Ribe å Systemet” den 12. november i Ribe Fritidscenter. (se opslag)

Comments are closed.