Tema aften, den 12. november

Deltagere ved TEMA aften

Mere end 60 lystfiskere, var mødt op til TEMA aften i Ribe Fritidscenter.

Stig Pedersen, DTU

Stig Pedersen, DTU Aqua, startede aftenens program med at fortælle om “Lakseundersøgelserne”, i den forbindelse kom Stig ind på “Status for bestanden af vilde 1/2 års fisk”. “Opgang af vestjyske laksebestand 2008-2017”. “Lystfiskerfangster i laksevandløbene”. “Habitat eksempel – substrat” herunder str. på gydegrus og skjulesten og meget mere. Ligeledes fortalte han om

  

“Lystfiskerfangster og opgang”. Sammenlignet med øvrige vandløb. Samt de springskader, Dansk Center for Vildlaks(DCV) havde registreret i forbindelse med de moderlaks, der blevet elfisket i 2014. Hvis du ønsker at se hele Stigs præsentation så følg .(Link til Stigs præsentation)

Lars Brinch Thygesen, DSF

Lars Brinch Thygesen, DSF, fortalte om “Aktuelle emner Danmarks Sportsfiskerforbund”. Herunder deres vision “Lystfiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk”. “Vandområde plan 3.0: 2021-2027”. “Opgaver for Natur- og miljøteams 2018-2020”. Samt “Vigtige opgaver i Ribe Å”.   

   Vandområdeplan 3.0. 2021-2027Opgaver for Natur- og Miljøteams 2018-2020  Vigtige opgaver i Ribe Å

I den forbindelse kunne Thomas Jensen, og Henrik Kikkenborg fra Esbjerg kommune, supplere med de vanskeligheder der kunne være ved passageforholdene i Ribe by, herunder passage i modstrømstrapperne. Det var en meget stor opgave, som skulle løses i samarbejde med flere organisationer, henset til Ribe by og dens beliggenhed. Ifølge artikel Ribe Ugeavis kunne man læse, at kommunen var i gang med at hæve vandstanden i Ribe Øster å. I den forbindelse vil der blive ledt mere vand gennem Stampemølleåen. Hvilket igen vil lette passageforholdene for Snæbel, laks, havørreder samt andre fisk.

  Thomas Jensen Henrik Kikkenborg

Rene Gerken,

Rene Gerken, sluttede aftenen af med film og billeder om sine rejser og virke, som rejseleder og professionel guide. Hvor vi kom vidt omkring med havørred fiskeri i Argentina, steelhead fiskeri i Canada, laksefiskeri i Island, Norge, Sverige, Rusland, Irland, Skotland og Danmark.
Alt dette kan du læse mere om på Rene hjemmeside: http://renegerken.com/

Ribe Sportsfiskerforening takker for det store fremmøde.

Bestyrelsen

 

 

 

Comments are closed.