Fangstatistik over havørred 2022 for RSF

Hvorfor en sæson med færre fisk på vores vand?

Ja det skyldes sandsynligvis den meget ringe nedbør vi har haft henover foråret og sommeren. Vi kunne se indberetningen af havørred fangster steg, et par dage sidst i juni og først i juli, hvor der kom en del nedbør. Der blev der fanget fisk på foreningens A og B fiskevand, så det kom de medlemmer til gode, der trodsede vejret og var ude i regnen.

Det kunne ligeledes tydeligt ses på trampestierne at medlemmerne svigtede langs vandløbet.  Der var så enkelte medlemmer der valgte at løse dette ved at rydde lidt af græsset langs noget af vores fiskevand. Tak for det. Men igen græsset groede jo ikke hurtigere i år end de foregående år. Så mon ikke medlemmerne bliver hjemme fordi de kan se at fangsterne udebliver, på indberetningssiderne.

Men vi må lige som, mange andre vestvendte åer se i øjnene at opgangen af havørreder aldrig har været så lav som i år.

Passage mulighederne i selve Ribe by, de er langtfra optimale. Vi arbejder og håber på, at der snarest kommer en løsning på dette. Godt, at vi så har vores fiskevand i Hjortvad å, hvor alle medlemmer såvel A som B medlemmer må fiske. At vi er afhængig af en god gang regn, under de nuværende omstændigheder er der slet ingen tvivl om. I forbindelse med Elfiske kurset, var eleverne oppe på en kort strækning i Gels Å. De beretter at de her så et rimeligt antal havørreder på 60, 65-70 cm. At vi ikke kunne fange disse, kan måske skyldes at vandet er meget klar og vandstande har været lav i lang tid.

Hvis vi ser på den samlede fangststatiskstik for havørreder på Samarbejdsudvalget hjemmeside for Ribe Å Systemet, ja så har Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer fået en rimelig andel på vores fiskevand.

Fortvivl nu ikke, det kan kun blive bedre næste år(håber vi). Men vi kan da trods alt se tilbage på nogle enkelte flotte fangster for 2022 via dette link:  Foto fangster 2022 – Ribe Sportsfiskerforening (ribefisker.dk)

Mvh Bestyrelsen, RSF

Comments are closed.