Hjælp til vores ældre yngel søges.

DTU Aqua har også fokus på de manglende ældre yngel/smolt fra vores vandløb. Her sammenligner de en række jyske vandløb. Vi er OK til at lave yngel, men overlevelsen til 2 års og udtrækkende smolt er for lille. Det er der vandplejearbejdet skal fokuseres fremadrettet.
Hvad kan vi så gøre:
– Bedre skjulesteder (skjulesten, træer langs bækken, udlægge ved, sikre gode vandplanter,…)
– Mindske prædation (skarv, fiskehejre, odder, …)
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=ee0b047f-e79b-4882-a44a-27e52aee41b7&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

Comments are closed.