Hjortvad Å – NYT gydegrus stryg ved sandfanget i Ribe

(Tekst og foto fra Ribe å Grus gruppe, Niels Lodberg)
Jubiiii – det seneste skud på stammen af vandplejeprojekter er nu færdigt. Det største projekt jeg til dato har været involveret i. Resultatet af et godt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lystfiskerne. Vi har biddraget med projektoplæg og i alt 55.000 kr til gydegrus og skjulesten. Esbjerg Kommune dækker de øvrige omkostninger (som er en hel del mere end vores andel). Tak for samarbejdet og tak til bidragsyderne (DTU Aqua, Ribe Vesterå konkurrencen, Gelsåsammenslutningen og Sønderjysk Sportsfiskerforening) 🙂
Der er udlagt gydegrus og skjulesten på en strækning af ca. 75 meter af Hjortvad Å i umiddelbar forlængelse af sandfanget i Ribe. Lige ved Fritidscentret og den nye legeplads Riplay. Åen er gravet bredere end den oprindelige bredde for at sænke vandstanden og sikre bedre overlevelse af yngel. Placeringen lige nedstrøms sandfanget er nøje udvalgt, og vil forhåbentligt sikre at stryget holdes sandfrit i mange år fremover.
Hjortvad å er den først af de vestvende åer, hvor udsætning af laks stoppede, da åen havde opnået en selvproducerende bestand. Projektet hjælper bestanden yderligt på vej op. Jeg er sikker på at havørrederne også vil gennemgrave gruset, og sikre de næste generationer. Mon ikke også havlampretter gyder der. De første havørreder og laks er allerede spottet 🙂
Der vil senere blive opsat skilte der formidler formålet med projektet. Og i næste uge laves der lidt brinksikringsarbejde.
Min forventning er, at det vil være nemt at iagttage gydningen de næste mange år. Forhåbentligt kommer mange forbi og ser dette, og på den måde øger deres interesse for vandmiljøet.
Lidt fakta:
Længde ca 75 meter * Bredde ca 12 meter (varierende) = Areal 900 m2
Gydegrus og skjulesten = 764,5 tons
Du kan følge vores løbende arbejde her: (5) Ribe Å – GrusGruppen | Facebook

Comments are closed.