Årets elfiskeri efter laks i Ribe Å systemet

Kære alle.

Så er vi i mål med årets elfiskeri i Ribe å systemet.
De to elfiske dage har budt på både gode og dårlige oplevelser.

Fredag elfiskede vi med DCVs udstyr i Gelså fra hovedvej 24 ned til Varming bro.
Der var godt med laks på strækningen og vi afleverede 23 hunner og 46 hanner til DCV.
På strækningen så vi mange ungfisk af både stallinger og ørreder samt store havørreder, det lover godt for de kommende år.

Mest overraskende var det, at vi talte mellem 200 og 300 snæbler på strækningen. Den tidligere rekord er fra december 2020 hvor vi talte 34 snæbler på præcis samme strækning.

Lørdag startede vi i Gram å ved fiskesøerne mellem Gram og Fole, og fiskede ned til et par hundrede meter nedstrøms Harrebybro i Fladså.
På strækningen så vi igen mange ungfisk af både stalling og ørreder.
Vi afleverede 26 hunner og 8 hanner til DCV.
På strækningen talte vi godt 30 snæbler

Det har været en positiv oplevelse at se de mange ungfisk på strækningerne og ligeledes de mange snæbler.

Desværre har de opfiskede laks været i en voldsom dårlig forfatning – vi har aldrig tidligere set så stort et antal laks med skader!
Mange laks har haft store huller helt ind til kraniet og andre steder på kroppen, og stort set alle laks har været fyldt med svamp.
Der er ingen tvivl om at en meget stor del af skaderne sker når laksene forsøger at passere opstemningerne ved Ribe by, og de gentagne gange rammer træværket.

I Varde å så man tilsvarende skader på laksene for en del år siden, men de forsvandt da man etablerede en strygløsning forbi Sig dambrug.

DCV er dygtige til at holde liv i de laks der indleveres, så årets avl er ikke i fare, men det er stærkt bekymrende, at de mange laks, der skal gyde naturligt i Ribe å systemet, er i samme dårlige forfatning.
Det kan ikke undgås at en stor del af laksene dør inden gydning og at det derved har en negativ påvirkning på gydebestanden i Ribe å systemet.

Årets oplevelser understreger igen, at der er et stort akut behov for, at Esbjerg kommune får etableret en velfungerende passageløsning igennem Ribe by.

De bedste hilsner
Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet
Tom Donbæk, fmd

Comments are closed.