Høring vedr. bekendtgørelsen

Hermed høring vedr. bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb. Venligst find høringsmaterialet på nedenstående link til høringsportalen. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17258 Bemærk: Høringsfrist den 6. december 2013 til: fiskeri@naturerhverv.dk

Fortsæt læsning

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet 2013

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet december 2013   Naturstyrelsen ønsker i år at registrere og mærke snæbler på de strækninger hvor Samarbejdsudvalget skal opfiske laks til avlsarbejde ved DCV. For at begrænse mængden af elfiskeri, foretages årets elfiskeri efter laks i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Samarbejdsudvalget.  …

Fortsæt læsning

Referat fra Info møde d. 03/11-13

Referat fra Info møde i K2. SØNDAG d 3 november 2013. Fremmødte: der var 26 fremmødte medlemmer af RSF. Asger Brodde (AB) bød velkommen og indledte mødet med en gennemgang af, hvordan bestyrelsen arbejder og er bygget op (selvstyrende udvalg) og med en kort forklaring af, hvilke nøgleord, bestyrelsen fra…

Fortsæt læsning

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinær bestyrelsesmøde den 29. oktober. Efter Jørgen Frost og Elsebeth V. Andersen har valgt at stoppe, har bestyrelsen konstitueret sig: Ny kasserer er Jesper R. Hammer, der også samtidig er trådt ind i bestyrelsen efter Elsebeth. Jesper var tidligere 2. suppleant og har rådgivet os i regnskab.…

Fortsæt læsning

Fangst – Thorkild Sørensen

Hej RSF! Ja efter at haven fik en omgang her i efteråret ! Var det nu tid til at ta en tur ud til Gelsåen . Åen var steget ekstem så det var om ikke at gå for langt ud på kanten ! Jeg fiskede med flue havde synke 5…

Fortsæt læsning

Elsebeth Andersen udtræder af bestyrelsen

Det er med beklagelse at måtte meddele medlemmerne, at Elsebeth V. Andersen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober, hvor der vælges en ny kasserer. Navnet på den ny kasserer offentliggøres her på hjemmesiden. 2. suppleant Jesper R. Hammer indtræder som bestyrelsesmedlem. Vi vil…

Fortsæt læsning

Jørgen Frost udtræder af bestyrelsen

Det er med stor beklagelse at måtte meddele medlemmerne, at Jørgen Frost har valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen har bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober og vil der vælge en ny næstformand, samt uddelegerer Jørgens øvrige udvalgsposter til andre bestyrelses medlemmer. Herefter vi vil oplyse ændringerne her på Ribe Sportsfisker…

Fortsæt læsning

Udkast til revision af Vadehavbekendtgørelsen 2014

De seneste måneder har DTU Aqua og DSF afholdt møder angående den kommende vadehavbekendtgørelse. Der var sidste år lagt op til, at vandløbene skulle have regler der var tilpasset det enkelte vandsystem,og i foråret 2013 bad vi jer at sende jeres forslag , og til de fælles laskeregler. Som i…

Fortsæt læsning

Infomøde d. 3. november

Info møde søndag den 3. Nov kl. 13, er samtidigt også sæsonafslutningen. I mange år der afholdt sæsonafslutning den sidste fiskedag i sæsonen, men da datoen ikke har været annonceret og er tæt på den 3. november, slår vi to fluer med et smæk. RSF vil være vært med kaffe,…

Fortsæt læsning

Nyt fra vandplejen – Holm Bæk

Det forløbne år har været fokuseret på projekt Holm bæk. Møder med lodsejeren, tilrettelæggelse i vandplejeudvalget i samarbejde med vores miljø koordinator Niels Lodberg, Henrik Christensen, Stig Guldborg, Jan Sylvester og Morten Isaksen. Mange detaljer skal tilrettelægges, så som mængder af grus, diverse str. på grus, maskinkraft, hvor og fra…

Fortsæt læsning