Premiere fiskeri og ny bestyrelse i RSF

Kære medlemmer

Inden længe starter fiskesæsonen, men på grund af den alvorlige situation, som vi fortsat befinder os i vedrørende ”Covid 19”, bør I alle hver især tage jeres forbehold og efterleve myndighedernes anbefalinger/restriktioner. Ribe Sportsfiskerforening opfordrer, på det kraftigste at man efterlever myndighedernes krav. Under alle omstændigheder foregår evt. fiskeri på eget ansvar.

Husk at overholde forsamlings forbuddet, her skal I specielt være opmærksom på større forsamlinger på foreningens P-pladser. Syntes du at der er mange biler på den første P plads, du kommer til – så anbefaler vi at du kører videre til en anden P plads.

RSF har IKKE arrangeret kaffe m.m. på premiere dagen, K2 er fortsat lukket ned for forenings arrangementer indtil videre. Men vi vender tilbage med nye opslag, når situationen tillader det og at vi må samles i lidt større grupper. Her tænkes blandt andet på SENIOR fiskeri samt FISKEKONKURRENCE.

Brug ikke evt. opstillede borde/bænke/shelters, da de kan udgøre en smittefare.

Når du ankommer til en fiskeplads, så gå direkte hen, hvor du ønsker at starte dit fiskeri – uden yderligere ophold ved bilen, og det samme er gældende når du er færdig med fiskeriet, så gå direkte tilbage til bilen og kør videre/hjem uden ophold. I øvrigt gælder RSF regler for fiskeri og indrapportering af fisk, som angivet på hjemmesiden.

Pas godt på jer selv og alle andre – Men HUSK vi vil meget gerne at du sender en fangstrapport med foto til foreningen.

NB: P-plads ved Fladså nedlagt

Den nuværende ejer af Brogård Plantage, er IKKE interesseret i, at vi parkerer, ned mod engen og mod Fladså. Derfor ophører den mulighed. Vi undersøger om der er andre muligheder og vender tilbage hvis dette lykkedes. Foreningens kort over P-pladser er opdateret.

 Midlertidig ny bestyrelse i RSF.

Vores nuværende formand Erik Dahlgren, har af private grunde – valgt at stoppe, som formand og trækker sig med omgående virkning fra bestyrelsen. Indtil den ordinære generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:

  • Claus Ehmsen, formand/sekretær og medlemsadministrator.
  • Ole Vilhelm Veltz, næstformand.
  • Stig Linnet Guldborg, bestyrelsesmedlem,
  • Finn Kruse Jensen, bestyrelsesmedlem,
  • Gerda Feddersen, bestyrelsesmedlem,
  • Lars H. Hansen, bestyrelsesmedlem,
  • Bjarne Gert Rasmussen, tidligere 1. suppleant indtræder i bestyrelsen,
  • Erik Schultz, suppleant.
  • Jesper Hammer trækker sig som kasserer og suppleant. Indtil videre varetages kasserer jobbet af Erik Dahlgren

 Knæk og bræk til jer alle.

Bestyrelsen, Ribe Sportsfiskerforening.

 

Comments are closed.