Aflysning af den planlagte generalforsamling

Henset til at de nuværende regler vedrørende Covid-19, om forsamlinger indendørs, har bestyrelsen været nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening lørdag den 13. marts 2021.
Vi beklager aflysningen, men henset til foreningens vedtægter var vi nødsaget til at indkalde til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når det igen er forsvarligt at samles i større forsamlinger, og du vil til den tid modtage mail samt kunne følge opslag på RSF hjemmeside.
Husk at der skal foretages bestandsanalyse i Ribe å Systemet 2021, vi håber derfor at der er medlemmer fra RSF der melder sig, som hjælper i forbindelse med dette. Læs mere via dette link: ”Bestandsanalyse for Ribe å system i 2021”.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ribe Sportsfiskerforening.

Comments are closed.