Elfiskeri den 7. og 8. december 2019

Arkiv foto: Jan og Jacob elfisker laks

Samarbejdsudvalget for Ribe å system oplyser at der er planlagt elfiskeri efter moderfisk(laks).
Den 7. december starter elfiskeriet ca. kl. 9.15 hvor Gelså krydser hovedvej 24. Elfiskeriet slutter ca. kl 15.00 ved Staunagerbro

NB: Elfiskeri den 8 december er AFLYST, da man har fanget de antal moderfisk der skal bruges til dette års strygning

Den 8. december starter elfiskeriet ca. kl 9.00 ved Fole Dambrug. Elfiskeriet slutter ca. kl 16.00 ved Staunagerbro.

NB: Henset til at vandstanden fortsat kan stå højt visse steder i åen – tages der forbehold for start og stop og dermed om der byttes om på Gels og Flads å.

Comments are closed.