Ribe Sportsfiskerforenings æresmedlem Bent Skjødt, er ikke længere i blandt os.

Bent Skjødt blev på generalforsamlingen 1987 valgt ind i bestyrelsen, som 1. suppleant. På da værende tidspunkt, stod foreningen overfor at skulle have en ny formand og den opgave var Bent villig til at påtage sig. I 1988 var Bent en af foregangsmændene for oprettelse af samarbejdet med Gram og Ribe Sportsfiskerforenings oprettelse af ”Laksefonden” hvis primære opgave var at opdrætte havørreder fra Ribe å systemets egne havørreder. Bent virkede, som formand for foreningen i perioden 1988 til og med 1992. Han blev senere udnævnt, som æresmedlem af RSF. Bent oplevede at åen blev rettet ud vest for Stavnager og Barberens hul forsvandt, men oplevede senere, som pensionist at åen igen blev lagt tilbage og kort efter fangede han en 6 punds havørred i Barberens hul. Ligeledes kan man læse om Bents spændende fiskeri i Jens Ploug Hansen’s bog ”Havørred i åen”. Bent deltog ved foreningens 75 års jubilæum i 2016, hvor billedet af Bent stammer fra.
Ære være Bent’s minde.
Ribe Sportsfiskerforening.

Comments are closed.