Udsætning af 32000 stk halvårs laks

Erik Erbs har sendt foreningen foto fra dagens udsætning af halvårs laks. Erik skriver: vi startede ved Slevad Bro og vi sluttede ved Koldingvejen. Andre tog over og fortsatte til Gram Slot. Derefter Gels åen fra Bevtoft til Hjartbro Skov ialt 32000 stk halvårs laks.

Henrik Claudius Axelsen, som er udsætningskoordinater oplyser: Iøvrigt fik vi trods høj vandstand sat ud efter planen: ca. 8000 stk i Gram Å, 10.000 stk i Nørre Å, 1000 stk i Jels Å, og 11.000 stk i Gels å. Fiskenes gennemsnits størrelse var 4 gram. Det sidste foto er taget af  Heiki Thomsen.

RSF: Flot arbejde udført under meget vanskelige forhold med høj vandstand overalt – af frivillige hjælpere fra flere foreninger/konsortier langs Ribe å Systemet. 

Foto er taget af Heiki Thomsen.

Fotograf Erik Erbs og Heiki Thomsen. 

Comments are closed.