Lille teleskop fangst krog efterlyses

Finn har tabt sin lille messing farvet teleskop fangst krog. Den er formentlig tabt omkring sammenløbet af Fladså, Gelså på sydsiden af Ribe å. For godt en uge siden. Hvis du finder den, kontakt venligst Finn Kruse Jensen tlf. 20 83 37 03 – Finn ud-lodder en dusør til finderen,…

Fortsæt læsning

RSF havde arbejdsweekend den 25. og 26. august.

En stor tak skal lyde til de fremmødte for en fremragende indsats. Alle opgaver blev på fornem vis udført, så K2 nu fremtræder på smukkeste vis og er klar til fiskekonkurrencen den 15. og 16. september. Der deltog 9 om lørdagen og 6 om søndagen. Billedet er fra frokosten om…

Fortsæt læsning

Arbejdsweekend i K2, 25. og 26. august

  Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening, lørdag den 25. august fra kl. 9.00 – 16.00 og søndag den 26. august 2018 fra kl. 9.00 – 16.00 er der arbejdsdage på K2. Foreningen er kontraktligt forpligtet til at tage sig af vedligeholdelsen af K2. Vi har virkelig brug for din hjælp…

Fortsæt læsning

Samarbejdsudvalget elfiskede efter moderfisk

Samarbejdsudvalget havde til opgave at elfiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017. Lørdag blev der elfisket i Fladså fra Fole Dambrug til Harreby bro. Og søndag i Gels Å, fra Gelsbro bro til Poulsen plads. El fiskeriet er godt overstået. 98…

Fortsæt læsning