Husk de lange støvler….

Motiv taget ved Gels å - Aftægten mod vest

Hvis du skal til åen de næste par dage – så husk de lange støvler.
Her ser du lige en status på vandstanden i vores skønne vandløb. Billederne starter med Gels å ved Enderupskov(fællesstykket), med et par billeder fra Aftægten(udsigtspunkt) over Gels å. Videre til RSF Gels å – A-stykket ved automaten med udsigt nedstrøms til Karkovgård. Derefter en tur ned over Flads å ved Harreby bro. Ligeledes et par billeder fra Hornsgård bæk, stor opvækst område for vore havørreder, der kommer op via Flads å og Gram å. Slutter til sidst af med billeder fra Gram å, ved Gram Slot. Så vi mangler ikke vand de næste par dage – men det løber hurtigt af igen og forhåbentlig med nye fisk på disse strækninger. Fortsat knæk og bræk.
Mvh Bjarne Rasmussen, Gram

Motiv fra bl.a. Aftægten ved Enderupskov – samt Gels å

Motiv fra bl.a. Aftægten ved Enderupskov – samt Gels å

 

Aftægten

Gels å ved Ribe landevej

Motiv fra Gelsbro og videre ned mod Gammel Gelsbro

Gelså ned mod Gelsbro bro

Gelså ved automaten med Gelsbro dambrug i baggrunden

Magne's bro Gelså

Magne’s bro Gelså

Gelså med Karkovgård i baggrunden

Gelså med Karkovgård i baggrunden

Flads å Harreby bro

Flads å opstrøms Harreby bro

Flads å opstrøms og nedstrøms Harreby bro

Flads å nedstrøms Harreby bro

Hornsgård bæk

Hornsgård bæk opvækstområde for havørreder der går op i Flads å og Gram å

Hornsgård bæk opvækstområde for havørreder der går op i Flads å og Gram å

Gram å ved Gram Slot

Gram å ved Gram Slot

Gram å ved Gram Slot

Gram å ved Gram Slot

 

Comments are closed.