Premiere fiskeri og ny bestyrelse i RSF

Kære medlemmer Inden længe starter fiskesæsonen, men på grund af den alvorlige situation, som vi fortsat befinder os i vedrørende ”Covid 19”, bør I alle hver især tage jeres forbehold og efterleve myndighedernes anbefalinger/restriktioner. Ribe Sportsfiskerforening opfordrer, på det kraftigste at man efterlever myndighedernes krav. Under alle omstændigheder foregår evt.…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforening POKALER 2020

Den årlige uddeling af pokaler, sker normalt på generalforsamlingen, men bestyrelsen har valgt at løfte sløret allerede nu. Præmieoverrækkelsen vil ske senest ved den udsatte generalforsamling eller ved først kommende arrangement. Årets største Havørred er fanget af Dennis Flynder Rasmussen, 85 cm 7,2 kg fanget i Ribe å den 4.…

Fortsæt læsning

Aflysning af den planlagte generalforsamling

Henset til at de nuværende regler vedrørende Covid-19, om forsamlinger indendørs, har bestyrelsen været nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening lørdag den 13. marts 2021. Vi beklager aflysningen, men henset til foreningens vedtægter var vi nødsaget til at indkalde til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive…

Fortsæt læsning

Bestandsanalyse for Ribe Å System i 2021

Hej Alle Til orientering der skal laves bestandsanalyse for Ribe Å System i 2021. Vedhæftet PDF fil med de stationer som skal el-fiske denne gang. (klik og se skema) Bestyrelsen mangler hjælp til bestands analyse i Ribe å system. Arbejdet består i at hjælpe Hans Jørn fra DTU med at…

Fortsæt læsning

Ribe Sportsfiskerforening 80 år

Ribe Sportsfiskerforening blev stiftet 18. februar 1941, på baggrund af nogle initiativrige lystfiskere fra Ribe. I protokollen fra dengang kan man læse, hvorledes disse prægtige mænd en februar morgen cyklede ud for at tegne kontrakter med de forskellige lodsejere og derved sikre fiskeretten til foreningen.  Foreningens fiskevand ligger i en…

Fortsæt læsning

Generalforsamling i RSF 2021

Kære medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening Generalforsamlingen i RSF den 13. marts 2021, vil på baggrund af Corona-situationen højst sandsynligt blive udsat på ubestemt tid. Når det bliver aktuelt, vil dagsorden blive udsendt mindst 14 dage før. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar…

Fortsæt læsning

RSF indfører venteliste til A medlemmer

På bagrund af rigtig mange henvendelser, indføres der fra i morgen den 14. januar venteliste til A-medlemskab. Vi ved af erfaring at der er enkelte medlemmer der springer fra og ikke indløser deres medlemskort, til den kommende sæson. Så derfor opfordrer vi nuværende medlemmer at de får betalt deres kontingent,…

Fortsæt læsning

Meld dig ind i Ribe Sportsfiskerforening!!

Vi har fået rigtig mange nye medlemmer i foreningen. Det er vi meget glade for. Vi er selvfølgelig også glade på de nye medlemmers vegne, de får jo også mulighed for at fiske i vores fantastiske natur. i skrivende stund er der kun 7 A-medlemskaber tilbage, så hvis du er…

Fortsæt læsning