Samarbejdsudvalget elfiskede efter moderfisk

Elfiskeri mix

Samarbejdsudvalget havde til opgave at elfiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017.

Lørdag blev der elfisket i Fladså fra Fole Dambrug til Harreby bro. Og søndag i Gels Å, fra Gelsbro bro til Poulsen plads.
El fiskeriet er godt overstået. 98 laks – 50 hunner/48 hanner er hjemtaget til DCV i Skjern.
DTU fortsætter på mandag med elfiskeri i Hjortvad å, udelukkende for bestands undersøgelsen af laks. Det endelige resultat får vi i januar. Jeg er bekendt med at resultatet er godt.
Der er observeret mange HØ i vores fiskevande under elfiskeriet og til pit mærkningen for 1 måned siden.
En stor tak, skal lyde til de mange ildsjæle, der har hjulpet til ved el fiskeriet.
Asger Brodde, formand for SU og RSF

Gels å, Gelsbro dambrug  Gels å, Enkelte steder stod de tæt Holm fra DTU med en udleget laks som blev genudsat Laksen bæres i en VUGGE fra båd til DCV trailer.

Comments are closed.