HAVØRRED fangster 2017

RSF havørred fangster 2017

Ribe Sportsfiskerforenings samlede HAVØRRED fangster for 2017.
Fangsterne er talt op for de respektive vandløb. ”Ribe Å”, ”Gels Å”, ” Flads Å” og ”Hjortvad Å”.
Med angivelse af fangster for de enkelte måneder, samt køn på fisken ”Hun”, ”Ved ikke”, “Han”.
Midt på siden kan der aflæses antal GENUDSATTE fisk, fanget på de respektive fangstredskaber(Flue, Spin og Orm)
Bemærk at enkelte medlemmer har oplyst længde/vægt=0 på deres fangst, så derfor er gennemsnittet markeret med (*) ikke helt korrekt.
Nederst til højre aflæses antal fisk fanget på de respektive fangstredskaber(Agn/type).
Ovennævnte tal beror, på de indsendte fangstrapporter for 2017.

Comments are closed.