RSF – Kaltoftvej 2: kalkning og maling af sokkel.

– ” Kære medlemmer- og brugere af K2, i år skal vi til det igen, (jvf, vores kontraktlige forpligtelser), vi skal have kalket og malet sokkel i K2. Hvis tiden tillader det, vil vi også male lidt døre mm.

 Dette vil foregå i dagene: 8 – 9/8 2024. Overnatning er muligt, da RSF har booket huset. Foreningen sørger for;  frokost, drikkevarer og kage til kaffen, begge dage!

Vi starter kl. 08:30 d. 8/8 & slut kl. 14:30 og det samme d. 9/8! 

 Denne gang er arbejdet dog noget lettere, da vi i samarbejde m HD og dermed ejerne, fik godkendt vores oplæg til renovering af syd-facaden, i det tidligere forår, og dette arbejde er nu fuldført og med godt resultat til følge.

Jeg benytter mig hermed af lejligheden til endnu en gang at fastslå, at takket være meget aktive medlemmer, har vi et rigtigt godt samarbejde m HD og dermed ejerne og vores anseelse er “ikke så ringe endda”, som man siger i Vestjylland! Og det skal den blive ved med at være! Til orientering har vi i år lavet en ny lejekontrakt der løber, ikke i 5, men i 10 år. 

Lidt malurt i bægeret er der dog; det bliver ikke lettere at samle folk til vores aktiviteter, det er de samme medlemmer der gang på gang deltager og yder en indsats; de bliver ikke yngre og nødvendigvis kønnere!

DERFOR: gør dig klar, tag dine venner med og mød op i vores perle i det vestjyske og gør en forskel!

Tilmelding (senest 1/8) til: Erik Schultz – per mail: ecs@tdcspace.dk

med angivelse af antal personer og evt hvilke dag(e) du/I deltager.

 Vi bestræber os på at være maks 8 personer 

 På forhånd tak

 Pbv

 Erik Schultz

Comments are closed.