Seneste nyt fra RSF den 1. maj 2024

Kære medlemmer, kvoten på de store laks blev i år opfisket i løbet af 14 dage, det afviger lidt fra de tidligere år, hvor kvoten blev opfisket i løbet af et par dage. Vi har haft og har fortsat en høj vandstand i år, så det har ikke været nemt at komme frem til de sædvanlige pladser. Men mange af vores medlemmer har været en tur langs vores skønne vandløb. Fangsterne af laks i RSF er i år rimeligt fordelt mellem Ribe å, Gels å, Flads å og Hjortvad å.

Mange af foreningens medlemmer har helt sikkert fået udvekslet erfaringer og nydt det sociale samvær vi har i foreningen, når de mødtes ved åen. Glem nu ikke, at der i skrivende stund fortsat er store laks tilbage på kvoten i Gels å sammenslutningens fiskevand.

Ligeledes er der gode muligheder for at fange en af de flotte “Maj springer”. Der er lige fanget et rigtig flot eksemplar på Sønderjysk Sportsfiskerforening stykke i Gram å på 75 cm 5,52 kg. Altså opstrøms RSF fiskevand – så den har jo passeret gennem Ribe å, og Flads å.

De sidste år er der ligeledes fanget “Maj springere” i Gels å(RSF fiskevand) af blandt andet af Jan Nielsen den 21. april 2023, havørred 75,5 cm og 6,11 kg

Mon ikke de store havørreder også finder op i Hjortvad å, inden længe, måske er de der allerede.

Der blev fanget et par flotte havørreder i Ribe Vester å ved sæson start. Om ikke andet kommer de helt sikkert når Hylden begynder at blomstre.

Husk at du kan følge “Detaljer for alle fangster” i Ribe å systemet via RSF hjemmeside.

Men d.d. er der fortsat en rimelig høj vandstand mange steder, så husk de lange støvler. Her bl.a.et foto fra Gels å ved Moldts bro opstrøms Magnes bro.

Skulle du nu have en kammerat, som du vil dele dine oplevelser med – ja så hold jer ikke tilbage, vi får jo en ny kvote af store laks den 16. juni. RSF har forsat ledige medlemskaber i foreningen(både A og B medlemmer). Hvor I kan deltage i de kommende “Aktiviteter”. Blandt andet er der mulighed for at hjælpe til med at klippe græs/siv langs vores trampestier. Husk at du på vores hjemmeside kan læse mere om, hvorledes du kan leje foreningens klubhus, du kan læse mere om klubhuset i denne lille “K2 folder” folder eller invitere en kammerat med på et ”Gæstekort” og dermed få nogle hyggelige dage sammen, i en dejlig natur lige midt mellem Flads å og Gels å. (Link til RSF klubhus)

Husk at du via foreningens hjemmeside hele tiden kan følge RSF fangster under ”Foto af fangster 2024” eller se de samlede ”Detaljere på samtlige fangster” for hele Ribe å systemet.

NB: Husk bukke jagten starte den 16. maj, vis hensyn til jægerne og bær synlig beklædning. 

 Knæk og bræk.

Comments are closed.