Finn Kruse Jensen havørred 72 cm 4,7 kg

Finn har her til eftermiddag fanget denne flotte havørred på wobler. Fangsten blev gjort på “Sammenslutningens” stykke i Gels å. Havørreden målte 72 cm og vejede 4,7 kg. Finn fortæller at han her først på aftenen tabte en anden flot havørred – så det tyder på at der er kommet…

Fortsæt læsning

Ledet til marken bliver åbent og ikke lukket igen

RSF har fået flg. henvendelse fra en lodsejer. Vi vil gerne komme med et lille opråb Vi har kreaturer gående langs åen , vi oplever at der nogle gange at ledet til marken bliver åbent og ikke lukket igen, derved er der ingen strøm i hegnet og derfor løber kreaturerne…

Fortsæt læsning

Odderen i Ribe

Jørgen Bentzen, har sendt foreningen disse flotte optagelser, hvor man kan se Odderen boltre sig i sandfanget i Ribe. https://youtu.be/A8zD6paQV8o

Fortsæt læsning