Stig Guldborg havørred 66 cm 3,75 kg

Stig fortæller at han var en tur ved Gels å, her til morgen. Vandet står fortsat højt i åen, men efter et kvarters fiskeri, fangede han denne flotte havørred på wobler i Gels å. Havørreden målte 66 cm og vejede 3,75 kg.

Fortsæt læsning