Ledet til marken bliver åbent og ikke lukket igen

Dette er et "model" foto, for opmærksomhedens skyld...

RSF har fået flg. henvendelse fra en lodsejer.

Vi vil gerne komme med et lille opråb
Vi har kreaturer gående langs åen , vi oplever at der nogle gange at ledet til marken bliver åbent og ikke lukket igen, derved er der ingen strøm i hegnet og derfor løber kreaturerne ud , det kan Medføre fare for både dyr og mennesker
Vil i ikke være opmærksom på at huske at lukke ledet efter jer hvis i åbner det

Kærlig hilsen landmanden

RSF henstiller til ALLE medlemmer, såfremt der åbnes for et led – skal det lukkes igen.

Comments are closed.