Temperaturen er faldende og vandstanden stigende

Efter et par dage med regn og rusk, ser det ud til at vand temperaturen er faldende og vandstande stigende.

Ribe Sportsfiskerforening tidligere udsendte anbefaling  vedrørende begrænsninger i fiskeriet efter laks og havørred grundet høj vandtemperatur ophæves hermed. Vi håber, så fortsat at vi kan bibeholde et normalt vejrskifte med regn og rusk, så vandstanden fortsat stiger, og nye fisk kommer op.

Følg status på vandløbs temperaturen, via hjemmesiden.

Stiger  vandtemperaturen igen,  kan det blive aktuelt med begrænsninger igen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB: Kvoten for laks over 75 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand. Så HUSK at følge  status på Samarbejdsudvalgets hjemmeside.

Comments are closed.