Kære medlemmer

Bro Flads å 2007

Generalforsamlingen for 2017 bliver lørdag den 18. marts kl. 13.
Sted: Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8, 6760 Ribe

Dagsorden iflg. vedtægter.
Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2017 iht. vedtægterne.

Der vil blive fremsendt mail vedrørende indkaldelse til medlemmerne i god tid. Ligeledes vil det blive bekendtgjort her på hjemmesiden. Såfremt du har ændringer til din mail adresse, bedes du meddele dette til foreningen.

Hilsen
Asger Brodde
Formand
mail: abrodde@icloud.com

 

Comments are closed.