Ribe Sportsfiskerforening info brev

Den 31. Oktober 2016.

Kære medlemmer
Fiskesæsonen 2016 er nu slut. Fangstmæssigt havde vi en flot
sæsonstart, med mange flotte fangster af laks. Kvoten for laks
over 75 cm. blev hurtig opfisket.
Udfra de mange indrapporteringer vi har har modtaget kan vi se
at, der fra sæson start til udgangen af juli måned, er fanget et
meget stort antal havørreder.
I august, september og det meste af oktober måned, blev passage
forholdene for fiskene i Ribe by næsten umulige. Esbjerg
kommune arbejdede i denne periode på restaureringer af
passagerne i Ribe by. Det medførte, at der var mere eller mindre
lukket af for vandføringen opstrøms Ribe by.
Desuden manglede vi regnvand i samme periode. Det indebar, at
åen var lavvandet. September måned var varm med masser af
solskin, dejligt flot vejr. Det var naturligvis ikke så godt for
fiskeriet.

Indrapportering af fangster for HØ og bækørreder. Undgå gebyr
på kr. 500.00
I henhold til vores vedtægter, skal alle medlemmer indrapporterer
alle fangster senest den 15. november. Dette gælder også for
medlemmer, der ikke har fanget noget.
Der indrapporteres blot et 0 under antal fangster.
Indrapportering foregår kun på vores egen hjemmeside. Til jer
medlemmer der ikke kan finde ud af det, kan i sende mig en mail.
Med fangst dato, fiske art, vægt og mål, samt navn på åen, hvor
fiskene er fanget. I er altid velkommen til at ringe eller skrive til
mig, og jeg vil være jer behjælpelig! Dermed undgår i et gebyr på
kr. 500.00, der pålægges næste års kontingent ved manglende
indrapportering.

Infomøde
Husk infomødet den 8. november kl. 19.00 i RibeFritidcenter,
Sportsvej 8, 6760 Ribe.
Kom gerne i god tid, der kommer mange. Vi starter mødet præcis,
idet vi har meget på programmet. Mødet slutter kl. 22.00.
Spændende oplægsholdere, der bliver tid til at stille spørgsmål. Se
hjemmesiden.

Fluebinding i efterår/vintersæsonen. Se hjemmeside.
Kom og deltage til råhygge i klubhuset K2, Kaltoftvej 2, 6510
Gram.
Vi starter onsdag den 2. November kl. 19.00 præcis.
Vi har 4 dygtige instruktør som er : Claus, Søren, Ole og Uffe.
De vil 2 af gangen pr. klubaften vise os, hvordan vi binder 2
forskellige fluer. Der bliver der et hold for nybegyndere, og et
hold for de øvede. Til disse fluer betaler RSF for materialerne.
Medbring gerne jeres egne materialer m.m.. I bestemmer
naturligvis selv, hvad i vil hygge jer med og dele med andre.
RSF er vært for kaffe og et stykke kage.
Meld jer straks til. Send en SMS til Uffe på tlf.nummer 22750927,
eller send en mail til mig eller SMS tlf. nummer 20739648

Opråb – Hjælp til selvhjælp
Vores gode og flittige formand for vandplejeudvalget (for hele
Ribe å Systemet)
Niels Lodberg Michaelsen, bruger enormt meget tid på, at opsøge,
udpege og kortlægge nye gydepladser for fiskene. Niels afholder
mange møder med kommunerne, for at få tilladelserne igennem.
Niels har derudover også selv arbejdshandskerne på, når der skal
rives grus og flyttes sten, ved etableringer af nye gydepladser i
hele Ribe å Systemet.
Tidligere kom der mange medlemmer, og hjalp med at få grus og
sten etableret i vandløbene.
Det kniber desværre med med opbakningen til opgaverne. Vi ved
naturligvis godt, at alle medlemmer har travlt på jobbet og privat.
Den nøgne kendsgerning kender alle medlemmer. Jo flere nye
gydepladser der bliver etableret – jo flere fisk kommer til åen. Og
dermed mange flere fangster.

Søndag den 6. November kl. 9.00 holder vi arbejdsdag.
Vi har et par mindre vedligeholdelser og å – gennemgange, der
skal laves.
Niels håber på, at der er flere medlemmer, der har tid og lyst til at
hjælpe med opgaverne.
Mødestedet bliver i Gram området. Nærmere info til de tilmeldte.
Meld dig til Niels Lodberg Michaelsen
Mail adresse : nlm@lodberg.org
Telefon : 31718293

Med venlig hilsen
Asger Brodde
Formand
RSF
www.ribesportsfisker.dk
Mail adresse : abrodde@icloud.com
Telefon : 20739648

Comments are closed.