Illustrationer over Gels å

RSF FISKEVAND - GELS Å A-STYKKET

Ribe Sportsfiskerforening har fået, nogle flotte illustrationer over RSF A-fiskevand i ”Gels å” tegnet af Hans Kjærgaard.
Indeholdende navne på diverse broer, høller(de dybe steder) og stryg. Det vækker minder fra en efterhånden svunden tid. Hjælp til med. at vi fortsat anvender disse skønne navne, som reference, når vi beretter om oplevelserne langs vores dejlige fiskevand.

Blad 1.  FRA SAMMENLØBET TIL AMERIKANEREN

Blad 2.  FRA AMERIKANEREN TIL KUDSKES BRO

Blad 3.  FRA KUDSKES BRO TIL LILLE SANDSVING

Blad 4.  FRA LILLE SANDSVING TIL MALKESTEDET

Blad 5.  FRA MALKESTEDET TIL POULS BRO

Blad 6.  FRA POULS BRO TIL GELSBRO DAMBRUG

Blad 7.  DETALJER – NEDSTRØMS ØDEGÅRDSBROEN

Blad 8.  DETALJER – OPSTRØMS ØDEGÅRDSBROEN

Blad 9.  DETALJER – NEDSTRØMS POULSBRO

Blad 10. DETALJER – OPSTRØMS VED “AUTOMAT” – STYKKET

DETALJER – NEDSTRØMS FOR POULSENS PLADS – SUMPEN

DETALJER – OPSTRØMS FOR POULSENS PLADS – SKOV SVINGENE

DETALJER – OPSTRØMS/NEDSTRØMS KUDSKES BRO

One Comment

  1. Pingback: Illustrationer over Gels å | Ribe Sportsfiskerforening

Comments are closed