J-kroge er ikke tilladt i 2019. 

Vigtig Info!

J-kroge er ikke tilladt i 2019.

 

 

Ribe Sportsfiskerforening med flere har forespurgt Fiskeristyrelsen, om der må fiskes med J-kroge i 2019, lige som i 2018.

Det er nu afklaret.

Fiskeristyrelsen oplyser til RSF den 11. april 2019, at Styrelsen desværre ikke når at få 3 nye laksebekendtgørelser færdige til den 16. april 2019. Hvornår vides ikke med sikerhed.

Det betyder, at der i de vestvendte lakseåer (herunder Ribe Å-systemet) skal fiskes efter reglerne i Bek. nr. 1420 af 12.12.2013:

Ӥ2:

Stk. 9. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.”  

NB: Ifølge RSF’s regler er orm det eneste naturlige agn, som må benyttes. Der må ikke benyttes duftstoffer i RSF’ fiskevande.
En afklaring af regler har været vigtig for RSF, så vores fiskeriopsynsmænd har det rette lovgrundlag at kontrollere ud fra.

 

På vedhæftede fil kan DSF’s information vedr. Fiskeripolitisk Kontor om fiskerireglerne i laksevandløbene, og brug af J-kroge ses. DSF 11.4.2019 Kaare

Fordeling af laksekvoten

Fordelingen af laksekvoten til de kvoteberettigede, herunder Ribe Sportsfiskerforening, er tilgængelig, og kan ses på SU’s hjemmeside http://www.ribeaasystemet.dk/fish_rapport_view.php

Husk at holde dig orienteret om status af fangster af laks på Samarbejds-udvalgets hjemmeside http://www.ribeaasystemet.dk under ”Rapport Laks” inden fisketuren starter og gerne under turen, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Senest kl. 24:00 samme dag fangst af laks er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde.
Det gøres på SU’s hjemmeside http://www.ribeaasystemet.dk/fish_register.php
HUSK også, at det er den enkeltes pligt at holde sig opdateret med laksefangsterne, og et evt. stop for hjemtagelse af laks.

Klubhuset K2

Læs den nye pjece om foreningens fortræffelige klubhus. Loftsværelset er nu flot istandsat, så hele huset fremtræder på bedste vis. Det koster kun 500 kr. pr. døgn, og der er soveplads til 8 personer. Benyt Jer af det. Se pjecen her

På premieredagen den 16. april er der kaffe og rundstykker kl. 9.00 i K2.

Knæk & Bræk

God premiere og sæson

Bestyrelsen

 

Comments are closed.